نقد فلسفه داروین

کتابی که پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارد، ترجمه دو جزء نقد فلسفۀ دارون اثر آیت الله العظمی شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی معروف به ابوالمجد است.
2014-11-16 14:49:33

برگزاری دو نشست با عنوان «نکاتی چند دربارۀ دقایق نسخ خطی» و «تصحیح نسخ خطی؛ فن یا تفنّن»

مرکز اسناد فرهنگی آسیا نشست های «نکاتی چند دربارۀ دقایق نسخ خطی» و «تصحیح نسخ خطی؛ فن یا تفنّن» را برگزار می‌کند.
2014-11-15 18:23:39

برگزاری کنفرانس بین‌المللی «فلسفه اسلامی در جهان معاصر» در مسکو

به ابتکار بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، روز 11 نوامبر 2014 انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه میزبان کنفرانس بین‌المللی «فلسفۀ اسلامی در دنیای معاصر» بود.
2014-11-15 16:17:08

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ حجت الاسلام والمسلمین آقا سید کاظم میریحیی (مجموعۀ شخصی)

وجود کتابخانه های شخصی در گوشه و کنار شهرها و بعضی از روستاها را می توان مهم ترین پشتوانۀ فرهنگی و ذخائر معنوی در حوزۀ کتاب و کتاب شناسی دانست.
2014-11-15 15:15:19

بزرگداشت استاد سيدعبدالله انوار برگزار مي شود

همزمان با بيست و دومين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي از نسخه شناس برجسته استاد سيد عبدالله انوار تجليل مي كند.
2014-11-15 13:10:18

سیزده مقاله در باب عرفان نوحلاجی در کرشمه عشق

کرشمه عشق مجموعه سیزده مقاله در باب عرفان نوحلاجی در ایران است.
2014-11-15 11:39:04

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد 52

کتاب حاضر، مجلد 52 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی و شامل نسخه‌های شماره 18901 ـ 19300 می‌باشد.
2014-11-14 15:38:26

نجیب مایل هروی از «گونه‌ های نسخه شناسی نسخه‌های خطی فارسی » سخن می گوید

نشست علمی «گونه‌های نسخه شناسی نسخه‌های خطی فارسی و توجه به طبیعت متون و تصحیح آن» شنبه 24 آبان برگزار می‌شود.
2014-11-12 12:55:25

مجله آینه پژوهش/ شماره 147

جدیدترین شماره مجلۀ آینۀ پژوهش، در زمینه نقد، معرفی و بررسی منتشر شد.
2014-11-12 11:46:14

همایش ملی «نابغۀ مُلک ری (حکیم محمد بن زکریای رازی)»

همایش ملی «نابغۀ مُلک ری (حکیم محمد بن زکریای رازی)» شیمی دان، پزشک و دانشمند بلند آوازۀ ایران روز پنج شنبه 13 آذربرگزار می شود.
2014-11-11 17:48:35

صفحه‌ها