پیوند با هنر تا واپسین دم حیات

سخن از فرزانه ای است که سرخیل عاشقان است و سرسلسلۀ رهروان، او را با قلم میثاقی است جاودانه، که نوشتن وسوسه تمام زندگی اوست وسوسه ای که تا واپسین دم حیات دست از جان بی قرار او بر نمی دارد.
2013-05-22 17:28:00

يک رديه کهنسال زيدی از نيشابور سده پنجم بر کتاب المقنع شريف مرتضی درباره مسئله غيبت امام (2)

پيشتر در همين مجموعه "بررسيهای تاريخی" از نسخه خطی يک رديه کهنسال زيدی از نيشابور سده پنجم سخن گفتيم. اينک تفصيلات بيشتری را در رابطه با اين کتاب ارائه می دهيم. در واقع اين متن رديه ای است بر کتاب مهم المقنع تأليف شريف مرتضی در موضوع غيبت امام غائب.
2013-05-22 15:16:00

بررسي و نقد ديدگاه ونزبرو درباره گونه شناسي و سير تاريخي تطور تفاسير كهن با تكيه بر تفسير مجاهد

ونزبرو در كتاب مطالعات قرآني، دو معيار سبك و كاركرد را براي گونه شناسي متون كهن تفسيري قبل از طبري ارائه كرد.
2013-05-22 12:27:00

انتشار کتاب مع موسوعات رجال الشیعه در سه مجلد

مؤسسه کتابشناسی شیعه کتاب مع موسوعات رجال الشیعه را در سه جلد منتشرکرد.
2013-05-22 11:50:00

326 جلد کتاب به دانشجویان اهدا شد

میراث مکتوب - در طرح اهدای کتاب مرکز پژوهشی میراث مکتوب 326 جلد کتاب به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و کتابخانه ها و مؤسسات علمی کشور اهدا شد.
2013-05-21 17:53:00

تفسير حدادي: ترجمه‌ي فارسي کهني از ميانه‌ي قرن پنجم

اين اثر چاپي عکسي است از قرآن کريم (نسخه‌ي شماره‌ي 209 در کتابخانه‌ي کاخ موزه‌ي توپقاپي) همراه با ترجمه و تفسيري کهن به فارسي (شامل نيمي از سوره‌ي کهف و سوره‌هاي مريم، طه، انبياء و حج) که اصل آن در بخش خزينه‌ي امانت کتابخانه‌ي کاخ موزه‌ي توپقاپي (استانبول) نگهداري مي‌شود.
2013-05-21 13:48:00

بر خوشنویسی ایران چه گذشته است؟

کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی نوشته دکترحمیدرضا قلیچ‏خانی، به کوشش انتشارات فرهنگ معاصر، منتشر شد.
2013-05-21 11:32:00

طب باستانی در نگاه زکریای رازی

کتاب الحاوی فی الطب پژوهش و برگردان دکتر محمدابراهیم ذاکر زیر نظر دکتر علی اکبر ولایتی از سوی انتشارات چوگان با همکاری مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد.
2013-05-20 18:18:00

تحليل و بررسي مفاهيم نجومي به عنوان شكل و صور تزئيني آثار فلزي دوره سلجوقي

نجوم و ابزار نجومي در دوران بعد از اسلام به دليل وجود ضرورت ها و نيازهاي مختلف در زندگي مسلمانان نظير آگاهي از زمان طلوع و غروب خورشيد جهت اقامه نماز و نيز مسائل جغرافيايي و به ويژه دريانوردي و پديده طالع بيني، سعد و نحس بودن روزها، شب ها و ساعات مختلف، به يكي از مهم ترين پديده هاي علمي تبديل شد.
2013-05-20 16:10:00

تاریخ شعر تربتی قهرمانی مانند «قهرمان» نداشت

افزون از 50 سال است که با محمد قهرمان دوست بودم. ما 5 تن بودیم در خراسان: قهرمان، قدسی، کمال، صاحبکار، و من. اشعار ما سال ها قبل در مجموعه ای با عنوان «نسیمی از دیار خراسان» به چاپ رسید.
2013-05-20 15:37:00

صفحه‌ها