وظیفه چیست؟

گزیده نویسی در منطق، سنت متداولی بوده است که حکیمان در سده های مختلف بدان روی آورده اند؛ سنتی که در سده هفتم هجری به اوج خود رسید.
2012-09-16 16:15:00

انتشار کهن ترین نسخه «العمده فی الجراحه»

کهن ‌ترین نسخه از کتاب العمدة فی الجراحة اثر ابن القف، متعلق به کتابخانه مجلس به زودی منتشر می‌شود.
2012-09-15 16:39:00

انیس الوحده و جلیس الخلوة

نسخه خطی «انیس الوحده و جلیس الخلوة» به کوشش دکتر مجتبی مطهری تصحیح و از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2012-09-10 16:21:00

حاشیه الباغنوی علی شرح حکمة العین

حاشیه الباغنوی علی شرح حکمة العین همراه با حواشی سید شریف جرجانی، آقا حسین و آقا جمال خوانساری بر اساس سه نسخه کهن با مقدمه و تصحیح علی حیدری یساولی به کوشش مجمع ذخائر اسلامی به چاپ رسید.
2012-09-10 16:02:00

رکن دوم تذکره میرتقی

محمدحسین اسلام پناه در یادداشتی ضمیمه 24 آینه میراث را که با عنوان میرتذکره به چاپ رسیده، بررسی کرده است.
2012-09-10 15:31:00

میراث مکتوب در پایتخت

واحد توزیع و فروش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب با اعطای نمایندگی فروش به فروشگاه های کتاب در شهر تهران دسترسی آسان همشهريان علاقه مند به میراث کهن ایران اسلامی را در نقاط مختلف، فراهم كرده است.
2012-09-09 16:44:00

دیوان مُنجیک تِرمِذی به زودی در بازار نشر

دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم تا يك ماه ديگر از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.
2012-09-09 16:37:00

انس المهج شريف ادريسي

کتاب جغرافیایی انس المهج و حدائق الفرج ، تألیف شریف ادریسی (متوفی 560ق) منتشر شد.
2012-09-08 17:27:00

نسخه‌های خطی نویافته از آثار شیخ بهایی

شیخ بهایی از جمله وارستگانی است که اشراق روحانی دامنگیرش شده و بی قرارش ساخته و او سالیان متمادی به هر شهر و دیار به دنبال اثری از یار بوده و بیش از سی سال در وادی سلوک گامزن و به دنبال درد طلب دائم السفر بوده است.
2012-09-08 17:00:00

نگاهی به کتاب «محمد» ویراسته جانه تان براکوپ

کتاب محمد اگرچه دو سال و چند ماه از انتشارش می گذرد و چنان که از عنوانش پیداست، در باره نخستین شخصیت جهان اسلام، حضرت محمد بن عبدالله، سخن می گوید، توفیق نیافته است خود را با مترجمان حوزه دین پژوهی ایران آشنا کند.
2012-09-08 16:19:00

صفحه‌ها