مقامات منظوم ژنده پیل

مقامات منظوم شیخ جام، که به همت دکتر حسن نصیری جامی تصحیح شده، از چند جهت مهم و قابل توجه است.
2013-03-11 12:08:00

نفت کش نیشّوماروُ چگونه نفت ایران را وارد کرد؟

میراث مکتوب - نیشّوماروُ نام کشتی نفتکش ژاپنی است که در میانۀ تنش های پس از ملی شدن صنعت نفت ایران دلیرانه دل به اقیانوس ها زد و چند سفر از ایران به ژاپن نفت آورد و سهم مهمی در شکستن محاصرۀ سیاسی و اقتصادی و آشکار ساختن حقوق ملی و مسلم ایران در آن ماههای بحرانی داشت.
2013-03-11 11:55:00

لاهوتی بسیار خوب از واژه های عرفانی در ترجمه شرح مثنوی استفاده کرده است

عبدالله کوثری مترجم، در گفت و گو با مرکز پژوهشی میراث مکتوب دربارۀ ویژگی های ترجمه استاد لاهوتی از شرح مثنوی معنوی گفت: نثر مرحوم لاهوتی در ترجمه هایش بسیار روان بود و به دلیل تسلطی که داشت بسیار خوب و جاافتاده از اصطلاحات مولوی و واژه های عرفانی استفاده کرده است.
2013-03-11 11:25:00

روش های آداب المشق در نگاه بابا شاه اصفهانی

آداب المشق (نسخۀ دانشگاه پنجاب لاهور) تألیف و کتابت باباشاه الاصفهانی، پژوهش دکتر حمیدرضا قلیچ خانی با همکاری دکتر معین نظامی از سوی نشر پیکره منتشر شد.
2013-03-10 13:40:00

محک خسروی اثر شایسته تقدیر جایزه پروین اعتصامی شناخته شد

کتاب محک خسروی به عنوان اثر شایستۀ تقدیر از سوی دبیرخانۀ پنجمین جایزۀ ادبی پروین اعتصامی در حوزه ادبیات پژوهشی، بخش تصحیح شناخته شد.
2013-03-10 12:32:00

آينه شكستن خطاست

محمد مشهدی نوش آبادی، پژوهشگر در نامه ای به صحبت های دکتر اکبر ایرانی در برنامۀ زنده کارنامه، که از ساعت 21 تا 22 روز هفتم اسفند از شبکه چهارم سیما پخش شد، دربارۀ عدم درج نام استاد در کنار نام دانشجو در مقالاتی که در دوماهنامۀ گزارش میراث و فصلنامۀ آینۀ میراث به چاپ می رسد، واکنش نشان داد.
2013-03-10 11:55:00

در سفرنامه ابن بطوطه فرهنگ ایرانی را به خوبی می توان دید

محمدعلی موحد ، تاریخ نگار و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب در بخش نخست نشست «جایگاه و اهمیت سفرنامه نگاری در ایرنشناسی» دربارۀ «ابن بطوطه و اهمیت سفرنامۀ او از دیدگاه ایرانشناسی» گفت: قدم به قدم سفرنامۀ ابن بطوطه نقش فرهنگ ایرانی را می بینیم.
2013-03-10 11:12:00

اهمیت سفرنامه حج ایرانی در شناخت سلسله محلی آل رشید

در ادامه بخش نخست نشست «جایگاه و اهمیت سفرنامه‌نگاری در ایرانشناسی» دکتر رسول جعفریان استاد دانشگاه تهران و رئیس سابق کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی با موضوع اهمیت سفرنامه حج ایرانی در شناخت سلسله محلی آل رشید در شمال غرب عربستان گفت: ...
2013-03-09 13:12:00

ایرج افشار در زمرۀ معدود دانشمندان کثیر السفر معاصر ایران است

در ابتدای بخش نخست سخنرانی ها، سید علی آل داود، پژوهشگر و مصحح با موضوع «نگاهی به گلگشت وطن ایرج افشار» با اشاره به پیشینۀ سفرنامه نویسی گفت: ...
2013-03-09 13:08:00

تصحیـح یا تخـریب؟

گاه کار ناپسند کتاب‏سازی از حد متعارف و قابل تصور آن در می‏گذرد به گونه‏ای که باید نام دیگری برای آن اندیشید؛ نامی که، گرچه گویاتر و «در خورتر»، ولی زیبندۀ ارباب تحقیق و پژوهش نخواهد بود.
2013-03-09 11:28:00

صفحه‌ها