جلد اوّل فرهنگ جامع زبان فارسی (حرف آ) منتشر شد

جلد اوّل فرهنگ جامع زبان فارسی (حرف آ) زیر نظر دکتر علی اشرف صادقی از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2013-05-01 20:47:00

انتشار نسخه برگردان نهایةالاَقدام فی علم الکلام

نسخه‌ای از نهایةالاَقدام فی علم الکلام تألیف تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی که به تاریخ 538ق کتابت شده به صورت نسخه‌برگردان منتشر شد.
2013-05-01 12:34:00

بزرگداشت استاد حسن لاهوتی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار می شود

بزرگداشت استاد حسن لاهوتی، مترجم و ویراستار مثنوی معنوی، همزمان با روز میراث مکتوب و اسناد ملی در سرای اهل قلم بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود.
2013-04-30 20:15:00

برگ های زرینی در تاریخ علم

برگ های زرینی در تاریخ علم (نیم نگاهی بر كتاب پژوهش هايى در تاريخ علم: (مقالاتى در بارة رياضيات، نجوم، مكانيك و پزشكى) عنوان نقدی است که علی اوجبی بر کتاب پژوهش هایی در تاریخ علم نوشته دکتر جعفر آقایانی چاوشی نوشته است.
2013-04-30 14:18:00

آیا تغییر خط فارسی امکان پذیر است؟

در شمارۀ پيشينِ كتاب ماه ادبيات اظهارات دكتر كوروش صفوی دربارۀ لزوم تغيير خط فارسی و مشروح پيشنهادات ايشان و همچنين نظرات برخی ديگر از استادان زبان و ادبيات فارسی در اين باره را خوانديم.
2013-04-30 13:07:00

نقد و بررسي توانش زباني از ديدگاه ابن خلدون

«عبدالرحمن بن خلدون»، دانشمند توانمند اسلامي، در «مقدمه» مشهورش در سياق اهتمام به عمران بشري و تفكرات جامعه شناختي خويش به بحث در مورد يكي از مهم ترين مسائل زباني يعني «توانش يا ملكه زباني» پرداخته است.
2013-04-30 12:00:00

انتشار 250 عنوان کتاب(300 جلد)؛ حاصل 20 سال کوشش میراث مکتوب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب از دیماه سال 1372 تا اردیبهشت سال 1392، 250 عنوان کتاب منتشر کرده است.
2013-04-29 13:00:00

میراث مکتوب در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، هم چون سال های گذشته، با انژری و پرتوان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حضور خواهد یافت.
2013-04-29 12:54:00

بررسی نسخه خطی تاریخ صاحبقرانی و ارزیابی متن تصحیح شده

تاریخ ایران دورۀ قاجار، یکی از دوره های مهم تاریخی ایران، چه از نظر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و چه از نظر طول دوره محسوب می شود.
2013-04-28 14:32:00

انیس العارفین به انضمام رسائل

مثنوی «انیس العارفین» مشهورترین و گزیده ترین مثنوی شاه قاسم انوار است که اکنون به انضمام پنج رساله دیگر وی، به نام های «حورائیه»، «مقامات العارفین»، «در بیان علم»، «سؤال و جواب» و «بیان واقعه»، به کوشش دکتر حسن نصیری جامی در یک مجلد در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
2013-04-28 14:04:00

صفحه‌ها