انتشار 250 عنوان کتاب(300 جلد)؛ حاصل 20 سال کوشش میراث مکتوب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب از دیماه سال 1372 تا اردیبهشت سال 1392، 250 عنوان کتاب منتشر کرده است.
2013-04-29 13:00:00

میراث مکتوب در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، هم چون سال های گذشته، با انژری و پرتوان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حضور خواهد یافت.
2013-04-29 12:54:00

بررسی نسخه خطی تاریخ صاحبقرانی و ارزیابی متن تصحیح شده

تاریخ ایران دورۀ قاجار، یکی از دوره های مهم تاریخی ایران، چه از نظر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و چه از نظر طول دوره محسوب می شود.
2013-04-28 14:32:00

انیس العارفین به انضمام رسائل

مثنوی «انیس العارفین» مشهورترین و گزیده ترین مثنوی شاه قاسم انوار است که اکنون به انضمام پنج رساله دیگر وی، به نام های «حورائیه»، «مقامات العارفین»، «در بیان علم»، «سؤال و جواب» و «بیان واقعه»، به کوشش دکتر حسن نصیری جامی در یک مجلد در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
2013-04-28 14:04:00

نقدی بر چاپ چند تذکره

تذکره های شعرا از مهم ترین منابعی هستند که رجوع بدان ها برای شناخت احوال و آثار شاعران قدیم، وضعیت ادبیات و شیوۀ نقد ادبی قرون گذشته، بایسته است
2013-04-28 12:13:00

بررسی زبان فارسی در پیشرفت علوم تجربی در ایران (دوره اسلامی)

پیشرفت علوم و فنون مرهون زحمات، تلاش دانشمندان و ادیبان از یک سو و زبان شناسان از سوی دیگر است. پژوهش در خصوص هر دو برای صاحب نظران فرضیه ای است که تمام شدنی نیست.
2013-04-27 23:30:00

فرهنگ جغرافیایی سخن

«فرهنگ جغرافیایی سخن» شامل اسامی کشورها،‌ شهرها،‌ دریاها‌، کوه‌ها‌، رودها و غیره در همه جای جهان می‌شود.
2013-04-27 15:13:00

ادبیات وقف‌ نامه‌های شیعی از عهد تیموری تا دوره معاصر

کتاب ادبیات وقف ‌نامه‌های شیعی از عهد تیموری تا دوره معاصر بر اساس موقوفات اصفهان نوشتۀ سعید حسینی کوپائی، رئیس اسبق اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه اصفهان، از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شد.
2013-04-27 14:50:00

سرگذشت قم از قرن چهارم تا چهاردهم هجری

کتاب قم در منابع و مراجع فارسي (از قرن چهارم تا چهاردهم هجري) نوشتۀ محمدرضا انصاري قمي (فرهنگ) به کوشش بنياد قم پژوهي و جهاد دانشگاهي قم به تازگی منتشر شده است.
2013-04-27 00:03:00

نقد و بررسی چاپ چند تذکره در کتاب ماه ادبیات

هفتاد و دومین شمارۀ کتاب ماه «ادبیات» (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب) با چهار «مقاله» و شش «نقد و بررسی»، ویژۀ فروردین سال جاری منتشر شد.
2013-04-26 21:10:00

صفحه‌ها