نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب

ابومنصور حسن بن نوح قمری از پزشکان نام آور سدۀ چهارم هجری است.
2015-04-20 10:36:08

بررسی و نقد بیتی از خاقانی در شروح مختلف

آثار خاقانی، به ویژه قصاید وی، به دلیل ساختارهای مختلف زبانی و بلاغی، از روزگاران گذشته پیچیده و مبهم به شمار آمده است.
2015-04-19 14:33:42

استاد خالقی مطلق در مشهد کارگاه فردوسی شناسي برگزار می کند

دکتر جلال خالقی مطلق، فردوسی شناس، نيمۀ دوم ارديبهشت ماه سال جاری در مشهد کارگاه آموزشی و فوق تخصصی شاهنامه پژوهي و فردوسی شناسی برگزار می کند.
2015-04-19 12:32:40

مقالات دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث را دانلود کنید

تمامی مقالات دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث به تفکیک بر روی وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار گرفت.
2015-04-19 11:40:34

انتشار «نامنامه جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران»

انتشار «نامنامه جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران»؛ ویژه ‌نامۀ بهارستان ایران
2015-04-19 10:09:02

آثار باقیه از مردمان گذشته

نگاهی به کتاب،آثار باقیه از مردمان گذشته اثر ابوریحان بیرونی، ترجمۀ پرویز اذکایی، تهران، نشر نی،1392
2015-04-18 12:22:01

آشنایی با اهلی ترشیزی خراسانی

مولانا کمال الدین یوسف بن محمد معروف به اهلی ترشیزی خراسانی، از شاعران شیعه مذهب قرن نهم و سه دهۀ اول قرن دهم هجری قمری است.
2015-04-18 11:21:39

برگزاری همایش منطقه ای «شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد»

شهرستان هرسین از تاریخ و فرهنگ کهن، ریشه دار، استوار و شکوهمندی برخوردار است. سابقۀ تمدن و شکل گیری جوامع ابتدایی در این منطقه به ده ها هزار سال برمی گردد.
2015-04-18 10:32:36

انتشار شمارۀ 55 آینۀ میراث

شمارۀ 55 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2015-04-15 15:29:27

اعلام فراخوان بیست و سومین دوره کتاب سال

فراخوان بیست و سومین دوره جایزه جهانی كتاب سال منتشر شد.
2015-04-15 11:48:47

صفحه‌ها