بازگردان تاریخ تبرستان

کتاب تاریخ طبرستان یا تبرستان تألیف بهاءالدین محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب ، معروف به ابن اسفندیار است که در قرن هفتم هجری زندگی کرده است.
2015-04-12 12:23:25

نسخۀ منظومۀ شیخ صنعان و دختر ترسا (به زبان هورامى)

منظومۀ شیخ صنعان اول بار در کتاب تحفة الملوک غزالی آمده و سپس عطار آن را در منطق الطیرش نقل کرده است.
2015-04-12 10:51:26

فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

زیب و زینت هر کتابخانه به داشتن نسخه های دست نویس، بویژه نسخه هایی با کهنگی چندین سده است.
2015-04-12 09:49:34

انتشار تصحیح تازه ای از فیه ما فیه

تصحیح جدید فیه ما فیه با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر بهمن نزهت به تازگی از سوی انتشارات سخن راهی بازار نشر شده است.
2015-04-08 17:10:37

تسدید القواعد اثری ارزشمند در شرح تجرید الاعتقاد خواجه طوسی

تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد (2 ج)، شمس الدین اصفهانی، تصحیح و تحقیق: خالد بن حمّاد العدوانی، کویت، دار الضیاء للنشر والتوزیع، 1433 هـ / 2012 م.
2015-04-08 15:46:12

چند معنی تازه در ترجمۀ لغات نسخه ای از نهج البلاغه

برخلاف قرآن های مترجَم، نهج البلاغه های مترجَم کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند
2015-04-08 14:53:34

تذكره هاي عصر صفوي، منابعي ارزشمند براي شناخت شاعران موسيقيدان و نوازنده اين دوره

بر اساس منابع موجود سابقۀ تذکره نویسی فارسی به دهۀ پایانی قرن پنجم و اوایل قرن ششم بازمی گردد.
2015-04-08 14:07:40

نهمین شمارۀ فصلنامۀ جستارهاي تاريخي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نهمین شماره از فصلنامة علمي پژوهشي جستارهای تاریخی را منتشر کرد.
2015-04-08 10:54:04

فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه سلیمانیه

در مطالعات نسخه شناسی، بی شک تدوین علمی و روشمند فهرست های نسخ خطی بر اطلاعات کتاب شناختی ما می افزاید و موجب غنی تر شدن اطلاعات نسخه شناسی می شود.
2015-04-07 15:46:22

مراسم بزرگداشت زنده‌یاد باستانی پاریزی

آیین گرامیداشت نخستین سالگرد درگذشت محمد ابراهیم باستانی پاریزی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.
2015-04-07 13:40:28

صفحه‌ها