نخستین شماره از فصلنامه «مخطوطاتنا» منتشر شد

فصلنامه «مخطوطاتنا» ویژه نسخه­های خطی، اسناد و متون کهن به زبان عربی است.
2015-01-20 12:03:01

مطبوعات بهارستان در گام پنجم

فصلنامۀ مطبوعات بهارستان (فصلنامۀ مطالعات نشریه های ادواری – دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ 1، تابستان 1393 (پیاپی 5)) به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2015-01-20 11:49:19

همکاری میراث مکتوب با دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

در جلسه ای روز دوشنبه 28 دی ماه برگزار شد تفاهم نامه ای میان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و مرکز پژوهشی میراث مکتوب امضا شد.
2015-01-19 16:36:46

فهرست نامه هاي نسخ خطي فارسي در هند

نسخ خطي از مهم ترين اركان فرهنگي بشر و نشانگر تاريخ و تمدن يك سرزمين از زواياي مختلف مي باشند.
2015-01-19 12:57:28

دست نویس هایی از آثار جامی در کتابخانه ملی روسیه

از ارزشمندترين داشته‌هاي کتابخانه ملی روسیه، بخش نسخ‌خطي آن است که موجودي آن به 400 هزار نسخه روسي و شرقي مي‌رسد.
2015-01-19 11:37:04

نکوداشت استاد غلامحسین امیرخانی

نکوداشت هنرمند پیشکسوت خوشنویسی و عضو پیوسته فرهنگستان هنرٰ‌استاد گرانقدر غلامحسین امیرخانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2015-01-19 11:04:25

دکتر محمدجعفر یاحقی از سیری در سفرنامه‌ ناصرخسرو می گوید

نشست «سیری در سفر نامه ناصر خسرو» با سخنرانی دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد در مؤسسۀ شهر کتاب برگزار می شود.
2015-01-18 16:02:24

کارگاه: نسخه‌شناسی و تصحیح متون تاریخی

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشکدۀ ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی کارگاه آموزشی نسخه‌شناسی و تصحیح متون تاریخی برگزار می‌کند.
2015-01-17 17:22:32

سید باقر مظفرزادۀ رودسری، مترجم کتاب الصیدنه فی الطب درگذشت

سید باقر مظفرزادۀ رودسری، مترجم کتاب الصیدنه فی الطب روز پنج شنبه 25 دی ماه دار فانی را وداع گفت.
2015-01-17 16:03:13

آنچه بر تاریخ تهران گذشته است

روستای کم نام و نشان و گمنام و کم جمعیت تهران در شمال شهر بزرگ و باستانی ری، دیرسالی است که به پایتخت و بزرگ‌ترین شهر ایران تبدیل شده.
2015-01-17 13:23:17

صفحه‌ها