زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر حسن حبیبی

کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر حسن حبیبی توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2015-02-23 17:04:06

یاد عباس زریاب خویی در شمارۀ 104 مجلۀ بخارا

شماره ۱۰۴ مجله بخارا با یادنامه دکتر عباس زریاب خویی و گزارشی از شب آرتور کریستین‎سن منتشر شد.
2015-02-23 16:37:30

خاقانی پژوهی منتشر شد

پژوهش حاضر پاسخی به حوزۀ خاقانی ‌پژوهی است. این پژوهش به معرّفی خاقانی پژوهی در عرصۀ کتب، مقالات و پایان نامه ها در ایران از سال 1300 تاکنون می‌پردازد.
2015-02-23 14:51:48

عصری با استاد حسن انوشه

آیین بزرگداشت استاد حسن انوشه، پژوهشگر تاریخ و زبان و ادب فارسی روز پنجشنبه 7 اسفند برگزار می شود.
2015-02-23 12:57:41

اعلام برنامه های همایش «ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی»

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری جمعی از ایران شناسان همایش «ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی» را تاریخ 6 اسفند 1393 در تهران برگزار می کند.
2015-02-23 11:18:09

چاپ مجدّد شاهنامه، يك نياز ملى

خواهانى و دوستدارى استاد دكتر حسن حبيبى، از فرهنگ ايران و ايران‌زمين و داشته‌هايش، از شاهنامه گرفته تا يك‌يك شهرها و گويش‌هاى آنها، مرا برآن داشت كه اين يادداشت كوتاه را به روان پاك اين دانشمند گرامى تقديم كنم، كوشش‌هاى گسترده ايشان در راستاى شناساندن فرهنگ ايران بزرگ و ايران‌شناسى و گسترش فرهنگستان زبان و ادب فارسى، هيچ‌گاه فراموش نخواهد شد.
2015-02-18 12:50:13

سکه های ایران در دورۀ اسلامی (از آغاز تا برآمدن سلجوقیان)

کتاب سکه های ایران در دورۀ اسلامی (از آغاز تا برآمدن سلجوقیان) تألیف دکتر حسن رضایی باغ بیدی از سوی سازمان مطالعه و کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) منتشر شد.
2015-02-18 11:35:30

نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا

منظومه شیخ صنعان اول بار در کتاب تحفه الملوک غزالی آمده و سپس عطار آن را در منطق الطیرش نقل کرده است.
2015-02-17 13:44:35

بزرگداشت اندیشمند فرهیخته مرحوم دکتر حسن حبیبی

بزرگداشت اندیشمند فرهیخته مرحوم دکتر حسن حبیبی، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2015-02-17 12:24:31

انتشار شمارۀ 1 و 2 فصلنامۀ نقد کتاب هنر

فصلنامۀ نقد کتاب هنر (سال اول، شمارۀ 1 و 2، بهار و تابستان 1393) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.
2015-02-17 11:03:09

صفحه‌ها