سيري در واديِ معانی غزال

چهار عنصر مفصل ترین اثر منثور میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی است.
2015-02-10 13:48:20

انتشار شماره چهارم ویژه‌نامه قانون و حقوق

چهارمین شماره از ویژه نامه قانون و حقوق ضمیمه فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون پیام بهارستان منتشر شد.
2015-02-10 11:14:44

فرهنگ موضوعی دستور خطّ فارسی - چاپ دوم

چاپ دوم فرهنگ موضوعی دستور خطّ فارسی به کوشش مرتضی قاسمی منتشر شد.
2015-02-09 16:42:08

وداع با شیوۀ کنونی عرضۀ نسخه بدل

یکی از پایه های مهم «تصحیح انتقادی متون» ثبت و ضبط «نسخه بدل»ها در پای صفحه یا آخر کتاب است.
2015-02-09 15:34:07

انتشار شماره 22 پیام بهارستان

شماره 22 پیام بهارستان، دوره دوم، سال ششم از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
2015-02-09 13:45:52

فاضل بسطامی و فهرست کتب خطی وقفی او به کتابخانۀ آستان قدس رضوی

فاضل بسطامی (1277 – 1309 ق) از علمای علوم اسلامی که در مشهد می زیست.
2015-02-09 11:41:19

دو لوح و دو لوح مصحفی

یکی از کاستی های دانش نسخه شناسی، کمبود اصطلاحات برای اشاره به ویژگی‌های سبک شناسانۀ مندرج در نسخه‌ها است.
2015-02-08 16:45:32

تجلیل از نجیب مایل هروی به عنوان پژوهشگر برتر مطالعات اسلام و ایران در جایزۀ جهانی کتاب سال

در آیین سی و دومین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از استاد نجیب مایل هروی به عنوان پژوهشگر برتر مطالعات اسلام و ایران تجلیل شد.
2015-02-08 15:09:04

فراخوان مقالۀ همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری

فراخوان همایش «میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری» اعلام شد.
2015-02-07 17:21:52

که عشق آسان نمود اول ولی آورد مشکل ها

دکتر مجدالدین کیوانی، مطلبی را در پاسخ به یادداشت «گرفتاریهای مدیرمسئول یک نشریه» برای انتشار در اختیار وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار داده است.
2015-02-07 16:15:18

صفحه‌ها