برگزاری «شب قرآن و مثنوی»

شب قرآن و مثنوی
«شب قرآن و مثنوی» به همت مجله بخارا و همراه با نمایشگاهی از نسخه‌های خطی قرآن بر پا می‌شود.
2019-05-22 13:21:47

برخی از 850 ترجمه قرآنی به‌دست آمده، شاهکار ادبی هستند

دکتر آذرتاش آذرنوش
دکتر آذرتاش آذرنوش گفت: ما حدود 850 ترجمۀ قرآنی به‌دست‌ آمده داریم که گاهی شاهکارهای ادبی هستند.
2019-05-22 13:09:18

نسخ خطی نفیس در نمایشگاه «برترین‌ آثار ملّی»

نسخ خطی
۶۰ اثر از نفیس‌ترین نسخ خطی، کتاب‌های چاپ سنگی، نفایس چاپی، نشریات و اسناد تاریخی در نمایشگاه «برترین‌ آثار ملّی» در معرض دید عموم قرارگرفت.
2019-05-22 12:25:28

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ نماد پایداری سلحشورانه ملّت ایران

دکتر اکبر ایرانی
شاهنامه، نماد پایداری سلحشورانه ملّت ایران در برابر سلطه‌جویی‌ها و تهاجمات بیگانگان و نماینده روح همبستگی مردم ما در طول تاریخ است.
2019-05-21 19:11:03

معرفی تصحیح «کنز ‌المعانی» در چین

کنز ‌المعانی
تصحیح دکتر محمدرضا نصیری از کتاب کنز‌المعانی تألیف عبدالکریم نیمدهی در مجلۀ او.ام.ار در چین معرفی شد.
2019-05-21 17:33:19

فراخوان همایش «عبدالله قطب بن محیی»

همایش عبدالله قطب بن محیی
همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی» در آذرماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.
2019-05-21 11:49:36

برپایی نمایشگاه‌های «سراچه ‌تن» و «شفاخانه»

نمایشگاه
دو نمایشگاه «سراچه ‌تن» و «شفاخانه» با تصویرهای آثار خطی در حوزه طب سنتی در موزه رضا عباسی برپا شد.
2019-05-21 11:12:37

چاپ علمی و جدید «مکتوبات امام ربانی»

مکتوبات امام ربانی
دکتر عارف نوشاهی در مقاله‌ای به معرفی تصحیح جدید «مکتوبات امام ربانی»، که توسط خود او انجام شده، پرداخته است.
2019-05-20 12:33:59

شب دکتر محمود مدبری برگزار شد

شب دکتر محمود مدبری
سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های کتابسرای اردیبهشت کرمان به بزرگداشت دکتر محمود مدبری اختصاص داشت
2019-05-20 12:15:08

نمایشگاه «آینه حُسن» در موزه کتاب و میراث مستند

آینه حسن
در نمایشگاه «آینه حُسن» 114 تابلو از تصاویر نسخه خطی و نفیس «اسماء‌الحسنی» به نمایش درآمد.
2019-05-20 11:43:11

صفحه‌ها