نقش عظیم ایرانیان در ظهور و بالندگی خوشنویسی اسلامی

اِبْنِ مُقْله را مبتکر و بنیان‌گذار خطوط مختلف و نیز مبدع و تنظیم‌کننده خطوط شش‌گانه و اصول دوازده‌گانه خوشنویسی می‌دانند.
2020-06-30 13:03:21

گزارش نشست «فردوسی، تشیع و علی‌نامه»

یکصد و بیستمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه به سخنان رضا موسوی طبری، در موضوع «فردوسی، تشیع و علی‌نامه» اختصاص داشت.
2020-06-29 13:11:35

نشست «صائب و قهرمان» برگزار می‌شود

یکصد و بیست و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به صائب تبریزی و استاد محمد قهرمان اختصاص یافته است.
2020-06-28 16:42:51

اعتبار متون فقهی شیعه و اهل سنت

حسن انصاری، در یادداشتی به موضوع اعتبار دفاتر گفتارهای امامان شيعه و اعتبار کتاب‌های کهنسال فقه امامان اهل سنت پرداخته است.
2020-06-28 16:17:34

مجموعه مقالات دربارۀ میراث ادبیات فارسی در شبه قاره

مجموعه مقالات دکتر زرینه خان دربارۀ میراث ادبیات فارسی در شبه قاره با عنوان «نقش‌های رنگارنگ» در علیگر هندوستان منتشر شده است.
2020-06-28 15:07:39

غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی

بیست و دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی، با سخنرانی حسن بلخاری و با موضوع «غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی» برگزار می‌شود.
2020-06-28 14:37:01

نکاتی دربارۀ نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا

در مقالۀ «نکاتی دربارۀ بررسی، معرفی و استفاده از نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا» نکاتی دربارۀ نسخه‌های خطی کتاب قانون فی الطب طرح شده است.
2020-06-28 14:18:20

مکتوبات فارسی در باب موسیقی

کتاب «مکتوبات فارسی در باب موسیقی؛ قرن پنجم تا نهم هجری قمری» نوشتۀ مهرداد فلاح‌زاده با ترجمۀ سهند سلطان‌دوست، از سوی نشر مرکز منتشر شد.
2020-06-27 23:57:00

معرفی، نقد و بررسی «منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک»

یکصد و بیست و پنجمین نشست متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع «معرفی، نقد و بررسی منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک» برگزار می‌شود.
2020-06-27 11:11:09

تدوین نسخه‌ای جدید از دیوان عنصری

دکتر علی‌اشرف صادقی، ضمن تشریح فعالیت‌های علمی خود از آماده‌سازی نسخه‌ای جدید از دیوان عنصری خبر داد.
2020-06-24 14:15:18

صفحه‌ها