ایرج افشار؛ پژوهشگری که همۀ ایرانیان وامدار او هستند

می‌توان ایرج افشار را پرکارترین نویسنده در زمینۀ فرهنگ و ایرانشناسی دانست.
2019-10-09 07:21:44

صحیفۀ جعفری؛ اثری منحصر بفرد در شرح احوال امامزادگان

«صحیفۀ جعفری» اثری است که مستقلا به شرح احوال یکی از نخستین امامزادگان مدفون در یزد پرداخته است.
2019-10-08 16:44:32

همایش ملی «نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران» برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران با بررسی کارنامۀ علمی ایرج افشار برگزار می‌شود.
2019-10-08 15:20:52

انتشار کتاب «خیام‌شناسی» در دهلی

کتاب «خیام‌شناسی»، شامل تحقیقات مهم انجام گرفته دربارۀ خیام در هند و زبان اردو به کوشش اخلاق احمد آهن منتشر شد.
2019-10-08 06:43:32

انتشار شماره‌های 80-81 فصل‌نامۀ گزارش میراث

شماره‌های 80-81 از فصل‌نامۀ گزارش میراث با مطالبی در یادبود ایرانشناسان درگذشته در سال 1397 منتشر شد.
2019-10-07 15:24:40

اعلام فراخوان نخستین دورۀ جایزۀ علمی دکتر آئینه‌وند

نخستین دورۀ جایزۀ علمی دوسالانۀ دکتر صادق آئینه‌وند با موضوع رساله‌های دورۀ دکتری تاریخ برگزار می‌شود.
2019-10-07 15:15:13

بزرگداشت حافظ در دانشگاه شهید بهشتی

مراسم گرامیداشت خواجه حافظ شیرازی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود
2019-10-07 14:58:13

دستور زبان فارسی «جامع‌ الفوائد» منتشر شد

کتاب دستور زبان فارسی کهنی با عنوان جامع الفوائد، با تحقیق و تصحیح دکتر زهیر طیب، چاپ و منتشر شد.
2019-10-07 07:18:34

یادواره‌ای برای عبدالحسین نوایی و محسن جعفری‌مذهب

در نشست «یادوارۀ دو فرزانه» یادِ عبدالحسین نوایی و محسن جعفری‌مذهب گرامی داشته می‌شود.
2019-10-06 15:15:29

«بزرگداشت مولانا» در بنیاد ایران‌شناسی

بنیاد ایران‌شناسی با همکاری چند بنیاد علمی و فرهنگی همایش «بزرگداشت مولانا» را برگزار می‌کند.
2019-10-06 14:50:53

صفحه‌ها