ضمیمه شماره دهم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 10، سال 1385

فهرست مطالب ضمیمه شماره 10 آینه میراث

قطف الزُّهور فی تاریخ الدهور
تألیف: یوحنّا افندی ابکاریوس
ترجمه: ملک الشعرای بهار
به کوشش: علی میرانصاری


مقدمه: 5
مقدمۀ مترجم/ در مبدأ تاریخ: 13
مقدمه/ در وصف تاریخ و ژِگرافی: 21
فصل اول/ در سرزمین آسیا و دول و ممالک و متعلقات آن: 29
فصل دوم/ در خلقت بشر و توفان و گرد آمدن بشر بارِ دوم: 31
فصل سوم/ در مملکت آشور: 37
فصل چهارم/ (در تاریخ عبرانیان): 49
فصل پنجم/ در تاریخ مدی [مادها] و فارس (ایران): 73
 
 
 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.