رساله در تعلیم اصول خط شمس‌الدین محمد فطابی تبریزی

ميراث مكتوب - امّا بعد حمد الله تعالي والصّلوة والسّلام علي البشر وشفيع المشفع يوم المحشر _صلّي الله عليه وعلي آله واصحابه وسلم تسليماً كثيراً _ چنين گويد محرّر اين رساله شمس‌الدّين محمّد الفطابي التبريزي كه چون جمعي از بزرگ‌زادگان برابر ضعيف تردّد مي‌كردند، و تعليم اصول خط، با هر يكي به قدر استعداد و فهم ايشان تقرير مي‌كردم. تا به اندك مدّتي خطّ ايشان ترقّي مي‌يافت، و از هم‌سران سبقت مي‌بردند، اين فقير التماس ايشان مبذول داشته، مختصري در اصول خط در كتابت آورد تا مبتديان را فائده باشد، و منتهان را حجت. مشتمل بر يك مقدّمه و دو مقاله و خاتمه.
و مقدّمه مشتمل بر سه فصل است: فصل اوّل: در بيان فضيلت و شرف اين علم، فصل دوم: در ساختن مداد و دانستن تركيب آن و فصل سوم: در معرفت قلم تراشيدن و دانستن قلم.

براي مطالعه مقاله «رساله در تعلیم اصول خط شمس‌ الدين محمد فطابی تبريزی» به كوشش سيّدمحمود مرعشي نجفي بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.