ویژه‌نامۀ «الإحسان» برای شیخ عبدالقادر جیلانی

شمارۀ 11 مجلۀ «الإحسان» ویژه‌نامۀ شیخ عبدالقادر جیلانی از سوی آکادمی شاه صفی، در شهر اله‌آباد هندوستان، منتشر شد.
2022-07-16 17:15:26

شأن وجودی و معرفت‌شناختی زیبایی در فلسفۀ سهروردی

نشست «شأن وجودی و معرفت‌شناختی زیبایی (امر زیبا) در فلسفۀ سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی محمد رحیمیان شیرمرد برگزار شد.
2022-07-16 16:39:07

بزرگداشت دکتر اصغر دادبه برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر اصغر دادبه ادیبِ فلسفه‌دان و چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2022-07-16 15:52:36

بازنویسی «الجمل» شیخ مفید

کتاب «الجمل» بازنویسی روایی و مستند کتاب «الجمل» شیخ مفید، به کوشش آزاده جهان احمدی از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
2022-07-16 15:18:57

کتاب «قصص‌ الخاقانی» نقد و بررسی می‌شود

شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا به نقد و بررسی کتاب «قصص‌ الخاقانی» اختصاص دارد.
2022-07-16 14:41:16

مراسم گرامی‌داشت زنده‌یاد دکتر احمد مهدوی دامغانی برگزار می‌شود

مراسم گرامی‌داشت زنده‌یاد "استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی" از سوی مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، مؤسسه روزنامه اطلاعات و مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.
2022-07-14 13:44:50

«کلیات اشعار وقاری طبسی یزدی» منتشر شد

«کلیات اشعار وقاری طبسی یزدی» با تصحیح علیرضا فرجامی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-07-13 17:37:20

شرح قصاید فارسی و مراثی سعدی

«شرح قصاید فارسی و مراثی سعدی» نوشته کوروش کمالی سروستانی از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
2022-07-13 16:39:50

تصویر امامان شیعه(ع) در متون زهد و تصوف نخستین

کتاب «تصویر امامان شیعه(ع) در متون زهد و تصوف نخستین» اثر محمد سوری از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‌ منتشر شد.
2022-07-13 16:06:38

مُهرهای ایران در دوره تاریخی

کتاب «مهرهای ایران در دوره تاریخی» (از برآمدن هخامنشيان تا فروپاشی ساسانيان) تألیف مصطفی اختصاصی و امیر خانمرادی از سوی انتشارات پازینه منتشر شد.
2022-07-13 15:28:09

صفحه‌ها