نخستین شماره از فصلنامه «روایت ایرانی»

نخستین شماره از فصلنامه «روایت ایرانی» با عنوان فرعی «در تداوم اعتلای زبان و ادب فارسی» از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی منتشر شد.
2022-07-19 16:02:05

حقیقت مرگ در فلسفه سهروردی و مقایسه با ابن سینا

نشست «حقیقت مرگ در فلسفه سهروردی و مقایسه با ابن سینا» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی قاسم پورحسن برگزار می‌شود.
2022-07-19 15:19:45

در باب بی مهری با ادبیات فارسی

آنچه در طیّ قرون متمادی ایران را از سایر کشورهای جهان متمایز کرده، ادبیّات غنی و پربار آن است.
2022-07-19 14:43:03

پزشکی و متون پزشکی در زبان خُتنی

نشست «پزشکی و متون پزشکی در زبان خُتنی» با سخنرانی مجید طامه در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود.
2022-07-19 14:06:01

اندر ناشناختگی ابوالعلاء عطّار همدانی

حافظ ابوالعلاء حسن بن احمد بن حسن همدانی (۴۸۸-۵۶۹ق)، محدّث، مُقری و نحوی مشهور سده ششم، از مفاخر و رجال علمی برجسته همدان است.
2022-07-16 17:47:06

ویژه‌نامۀ «الإحسان» برای شیخ عبدالقادر جیلانی

شمارۀ 11 مجلۀ «الإحسان» ویژه‌نامۀ شیخ عبدالقادر جیلانی از سوی آکادمی شاه صفی، در شهر اله‌آباد هندوستان، منتشر شد.
2022-07-16 17:15:26

شأن وجودی و معرفت‌شناختی زیبایی در فلسفۀ سهروردی

نشست «شأن وجودی و معرفت‌شناختی زیبایی (امر زیبا) در فلسفۀ سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی محمد رحیمیان شیرمرد برگزار شد.
2022-07-16 16:39:07

بزرگداشت دکتر اصغر دادبه برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر اصغر دادبه ادیبِ فلسفه‌دان و چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2022-07-16 15:52:36

بازنویسی «الجمل» شیخ مفید

کتاب «الجمل» بازنویسی روایی و مستند کتاب «الجمل» شیخ مفید، به کوشش آزاده جهان احمدی از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
2022-07-16 15:18:57

کتاب «قصص‌ الخاقانی» نقد و بررسی می‌شود

شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا به نقد و بررسی کتاب «قصص‌ الخاقانی» اختصاص دارد.
2022-07-16 14:41:16

صفحه‌ها