ضمیمه 27 دوفصلنامه آینه میراث منتشر می شود

ضمیمۀ 27 دوفصلنامۀ آینۀ میراث با عنوان « گزارش گونه اي از كيفيت احياء آثار عبدالقادر مراغي» نوشتۀ سيدعبدالرضا موسوي طبري منتشر می شود.
2012-12-16 11:46:00

عارفی زاهد مسلک

«او در خوراک و لباس کاملاً زاهد مسلک بود. ظاهراً همه آنهایی که استاد نورانی را می شناختند، مقام عبادت و زهد او را تصدیق می کنند و می ستایند.
2012-12-16 10:02:00

شماره جدید نشریه آینه میراث (پیاپی 50) منتشر شد

نشریه آینه میراث- دو فصلنامه ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون- دوره جدید، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391 (پیاپی 50)- دارای مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2012-12-15 16:19:00

چه کسانی شایستگی خواندن فلسفه را دارند؟

در این مقاله درباره اختلاف نزد فیلسوفان، شروط فلسفه خوانی از نظر خواجه نصیرالدین طوسی، شروط فلسفه خوانی از نظر میرداماد محمد باقر حسینی، و شرایط تعلیم و تعلم فلسفه مطالب مفیدی آمده است.
2012-12-14 18:23:00

دسترسی به مقالات 20 شماره فصلنامۀ دانش مهیا شد

اولین شماره فصلنامه دانش – نشریه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان- در بهار سال 1364 خورشیدی منتشر گردید. با انتشار این فصلنامه، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ارتباط ادبی میان محققان و استادان زبان فارسی را در حوزه های مختلف فراهم کرد.
2012-12-14 18:06:00

ذکر جمیل نورانی

آقای نورانی علاوه بر فضایل و محاسن فراوانی که خصایص ذاتی او بود، از نعمت سخنوری نیز به خوبی بهره مند بود. او بسیار خوش صحبت و لحن آرام و دلنشینی داشت، سخنانش جذاب بود و بر دل می نشست.
2012-12-14 17:41:00

معرفی تازه های کتاب در «جهان کتاب»

ماهنامه خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب» به معرفی تازه‌های کتاب و انتشار مقاله‌های نویسندگان و پژوهشگران درباره کتاب‌های چاپ شده، می‌پردازد.
2012-12-11 14:49:00

سایه، به حقّ پرچمدار غزل حافظانه در ادب نوین فارسی است

این که بگوییم سایه در سال 1306 / 1928 بدنیا آمد، در چه مدرسه یی درس خواند و با چه کسانی محشور بود فایدۀ چندانی ندارد زیرا این نوع مطالب را درهر منبع دم دستی میتوان یافت. به جای این حرفها میخواهم بعد از بیان مقدماتی که برای فهم درست مطلب مهم است، نکته یی را در مورد مقام سایه در کلّ ادب فارسی یاد آور شوم.
2012-12-11 11:46:00

شاه عباس، پادشاه سنگدل

منبع اصلي كتاب ايراني نویسنده « تاريخ عالم آراي عباسي » است كه به دست وقايع‌نگار رسمي شاه عباس ، اسكندربيگ ‌منشي به رشته تحرير درآمده است و سرتاسر دوران عباسي را در بر مي‌گيرد .
2012-12-10 14:27:00

برگردان روایت‏گونه شاهنامه فردوسی به نثر منتشر شد

برگردان روایت‏گونه شاهنامه فردوسی ، به قلم نویسنده، شاعر و استاد دکتر سید محمد دبیرسیاقی است.
2012-12-10 14:05:00

صفحه‌ها