معرفی کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی در نشریه مطالعات ایرانی

معرفی کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی اثر زنده یاد استاد ایرج افشاردر مجلۀ مطالعات ایرانی در آکسفورد به چاپ رسیده است.
2012-12-08 16:26:00

مقدمات زبان سنسکریت منتشر شد

کتاب مقدمات زبان سنسکریت،(جلد‌1 و2: دروس پایه، نکات دستوری، متنهای برگزیده و واژه‌نامه) با قلم حسن رضائی باغ بیدی منتشر شد.
2012-12-08 16:02:00

خاصیت آینگی

خاصیت آینگی، نقد حال، گزاره آرا، و گزیده آثار فارسی عین القضات همدانی ، نوشته نجیب مایل هروی است.عرفانِ ایرانی در عالم اندیشهٔ ایرانی و اسلامی جایگاهی خاص دارد تا حدی که گویی با آن جهان‌بینی نوینی از متن این فرهنگ برآمده.
2012-12-07 22:26:00

کتاب اخبار الطوال

ابوحنیفه احمدبن داود دینوری (درگذشته به سال 283 قمری) از مورخان بزرگ اسلامی است. اخبارالطوال ابتدا به تاریخ خلقت می‌پردازد و مطالبی در مورد پیامبرانی چون ادریس و نوح و هود و ابراهیم... و پادشاهی داود و سلیمان تا ظهور عیسی بیان می‌دارد.
2012-12-07 22:26:00

این برگهای پیر

این برگ‌های پیر، نوشته نجیب مایل هروی، مجموعه‌ای است مشتمل بر بیست نگاشتهٔ فارسیِ دری، که پیشینیان منطقه ما با ذهن و زبانِ عارفانه/ صوفیانه در گوشه‌وکنار دُوَیْرَه‌ها و خانگاه‌ها مکتوب کرده‌اند.
2012-12-06 22:09:00

شانزده شماره پیام بهارستان این‌بار روی یک لوح فشرده

یک لوح فشرده حاوی بیش از هزار مقاله مندرج در شانزده شماره مجله پیام بهارستان جدیدترین هدیه کتابخانه مجلس به محققان است.
2012-12-06 22:09:00

اسکندر و عیاران

در میان قصه‌ها، نوع پهلوانی آن البته توأم با چاشنی حکایات عاشقانه و ماجراهای عیاری و پندارهای جادویی از همه بیشتر خواستار داشته و دارد و در چهار قرن اخیر مفصل‌ترین و پرتنوع‌ترین این قصه‌ها اسکندرنامه تحریر نقالی است که خود مرحله‌ای از تکامل فن داستان‌پردازی را در سرزمین ما رقم می‌زند.
2012-12-05 19:32:00

نامه ای از دکتر مجدالدین کیوانی

تحریریّۀ ارجمند و دلسوز گزارش میراث، با درود از راه دور و سپاس از زحمات روزان و شبان شما در روزگار «قحط الرجال کاغذ»، برای یادآوریِ دو مطب مصدّع می شوم، یکی نه چندان مهمّ و دیگری نسبتاً مهم.
2012-12-05 19:32:00

فرهنگ سلسله های صوفیه

وجه تسمیهٔ صوفیه آن است که صوفی از کلمهٔ صوف مشتق شده و صوف پشم است و صوفی کسی که پشمینه می‌پوشد.»
2012-12-04 15:31:00

شمائل النبی

محمد بن عیسی ترمذی از محدثان بزرگ سدهٔ سوم هجری خراسان و یکی از شش مؤلف صحاح اهل سنت است، به گفتهٔ برخی از خاورشناسان او سرشناس‌ترین مرد منطقه ترمذ در آن قرن بوده است.
2012-12-04 15:31:00

صفحه‌ها