گزارش میراث شماره 54-55

 

گزارش میراث، دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر- اسفند 1391- شماره پیاپی 54 و 55 

 

فهرست مطالب

 

 

سرسخن

سخن سردبیر / 3
 


جستار

پیشینۀ چاپ فارسی: 200 سال؟ شاید هم بیشتر؟ / محسن جعفری مذهب / 6

دربارۀ بیتی از انوری در ستایش حمیدالدین بلخی/ الوندی بهاری / 9

یک تصحیف در دیوان مسعود سعد سلمان/ مجید منصوری / 12

میرزا نصرالله خان فدایی اصفهانی، مخاطب به «دولتیار جنگ»/ هومن یوسفدهی / 13

ترجیع بندی نویافته از فانی خشتی/ عبدالرسول فروتن / 17

سفینه چیست؟/ فیروزه عبدالله اوا (ملویل)، ترجمۀ زینب پیری / 22

دیباچۀ مجموعۀ نصرآبادی/ محسن ذاکرالحسینی / 32

«مجروح» روح فرهنگ ایرانی در فراروان عصر شیبانی/ قهرمان سلیمانی / 36

دیوان خازن، گوهری نویافته/ احمد مهدوی دامغانی / 41

ژاله/ جاله در متون فارسی و تصاویر آن در نگاره ها/ علی صفری آق قلعه / 51

رکن دوم تذکرۀ میرتقی/ محمدحسین اسلام پناه
/ 57


 

متن شناسی

روش شناسی تحلیل متن ( 3 ) : تصویر و تفسیر/ سید محمد عمادی حائری / 60

 


پاره ها و نکته ها

غزل در میانۀ مثنوی/ سید محمد دبیرسیاقی / 67

کتاب و کتابخانه در ایران قبل از اسلام/ وحید سبزیان پور / 68

پنج پند حکیمانه از انوشروان دربارۀ مردم و حکومت/ وحید سبزیان پور / 73

نامۀ پاکستان5/ عارف نوشاهی (پاکستان) / 75

تفاوت شیوۀ ارجاع در پانوشت و فهرست منابع/ الوند بهاری / 82ایران در متون و منابع عثمانی (5)

آثار صدقی پاشا/ نصرالله صالحی / 84


 

نسخه شناسی

پیرامون نسخۀ مجعول و مصور دیوان امیرمعزی در دانشگاه هاروارد/ مجتبی مجرد
/ 87


 

بایسته های تصحیح و پژوهش

بایسته های تصحیح / 93

بایسته های پژوهش
/ 94


 

نقد و بررسی

شرح ابن کمونه بر تلویحات سهروردی/ یوپ لامیر، ترجمۀ جواد قاسمی / 96

معرفی نسخۀ خطی بهارستان شاهی (تاریخ کشمیر)/ مریم معینی نیا / 113

حدایق السیر فی آداب الملوک (متنی از قرن هفتم)/ مریم سیدان / 122

در حواشی دیوان کاتبی نیشابوری/ مهدی نمازی / 128

مجلۀ مولانای رومی (جلد سوم)/ مجدالدین کیوانی / 133

عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات/ علی صفری آق قلعه / 139

دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران/ مصطفی ذاکری / 146

حواشی ملا دوازده (4)/ سید عبدالرضا موسوی طبری / 149

شرح التعرف لمذهب التصوف/ سهیلا یوسفی / 158

بیدل شاعر خط و رنگ/ احسان الله شکراللهی طالقانی / 162

فرهنگ جامع زبان فارسی/ احسان شواربی / 166

 

Contents

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.