گزارش میراث شماره 63-62

گزارش میراث، دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیر 1393، (پیاپی 62-63)

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

سرسخن

 

گرفتاری های مدیرمسئول یک نشریه / 3

 

 

جستار

 

مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه برخورد با دشمنان/  وحید سبزیان پور / 6

 

پاریزی، روستازادۀ دانشمند/ علی اکبر جعفری ندوشن / 10

 

نقیب الممالک راوی قصۀ «رموزحمزه» / راضیه رستمی / 13

 

چند نکته دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی/ سید امیرحسین مرتضایی و رضا رضایی مقدم / 19

 

چاپخانۀ خانگی/ محسن جعفری مذهب / 23

 

نکاتی دربارۀ تعلیقات تحفة العراقین خاقانی/سهیل یاری گل دره / 28

 

بایستگی بازنویسی دورۀ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ وزیری یزد / حسین مسرّت / 32

 

تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره های بهزاد / سید رضا فیض / 35

 

اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه / وحید عیدگاه طرقبه ای / 45

 

شرح حال دو شاعر گمنام شهر بسطام ضیاءالدین بسطامی، ظهیرالدین بسطامی/ سید هادی میرآقایی / 55

 

چند معنی تازه در ترجمۀ لغات نسخه ای از نهج البلاغه/ امین حق پرست / 64

 

 

رسائل

 

دو رسالۀ طغرای مشهدی/ سیدرضا صداقت حسینی / 67

 

 

پاره ها و نکته ها

 

آسیا به خون گشتن/ وحید سبزیان پور / 76

 

مُنجیک ترِمِذی و شاهنامه: نگاهی دوباره به دو بیت از مُنجیک/ احسان شواربی / 78

 

 

ایران در متون عثمانی (9)

 

اثری از نیازی/ نصراله صالحی / 82

 

 

نسخه شناسی

 

نسخه ای دیگر به خط و تذهیب حسن ابن المکارم/ سعید خودداری نایینی / 86

 

نسخۀ هزار و یک شب کتابخانه کاخ گلستان در فهرست شیخ المشایخ معزی/ علی بوذری / 89

 

 

بایسته های تصحیح و پژوهش

 

بایسته های تصحیح

 

بایسته های پژوهش

 

 

نقد و بررسی

 

نامۀ نامی کتابی «شایستۀ تقدیر»!/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی / 100

 

از الفبا تا هنر/ حمیدرضا قلیچ خانی / 114

 

یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری/ سهیلا یوسفی / 119

 

این سلاسل که تو داری همه را حیران ساخت/ محمدابراهیم ایرج پور / 123

 

آثار باقیه از مردمان گذشته/ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو / 131

 

اسکندرنامه (روایت آسیای میانه)/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو / 133

 

نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب/ علی صفری آق قلعه / 134

 

مجلۀ مولانا رومی 5/مجدالدین کیوانی / 143

 

 

دربارۀ نوشته های پیشین

 

دفاع از استاد: پاسخ به مدعیان کتابسوزی / اکبر ثبوت / 150

 

 

Contentes

 

 

 

گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی)

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.