مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

در چند دهۀ اخیر، بحث از چیستی و چگونگی هنر اسلامی کمابیش در محافل علمی و دانشگاهی ایران مطرح بوده است.
2018-05-19 13:56:30

کتابشناسی مطالعات مانوی (شناخت موضوعی منابع ومآخذ)

نیاز دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به مطالعات مانوی انگیزه اصلی تدوین این اثرکوچک بوده است.
2018-05-19 12:08:54

سیاست ورزی در ایران عصر صفوی

محدودۀ زمانی اثر حاضر قرن شانزدهم است.
2018-05-19 11:13:38

تفاهم نامه همکاری بین مؤسسۀ فرهنگی اکو ( ECI ) و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

تفاهم نامه همکاری بین مؤسسۀ فرهنگی اکو ( ECI ) و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب امضاء شد.
2018-05-16 16:14:20

فردوسی و روایات ملی ایران

مجلس دوم از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار می کند.
2018-05-13 17:31:05

تلاش می کنیم احیاگر میراث تشیع باشیم

آیین بزرگداشت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» صبح امروز 19 اردیبهشت در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.
2018-05-09 15:13:03

هنرهای صناعی در جهان اسلام

هنر در تمدن اسلامی عنوان مجموعه ای است که پدیدآورندگان آن کوشیده اند مباحث آن را با نگاهی تاریخی به اوضاع و شرایط هریک از هنرها در جهان اسلام شکل دهند.
2018-05-08 15:34:36

بیست و نهمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان» منتشر شد

هم‌زمان با برگزاری سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، بیست و نهمین شماره فصلنامه «پیام بهارستان» در 336 صفحه، منتشر شد.
2018-05-08 13:54:22

شمارۀ جدید گنجینۀ بهارستان (تاریخ 4 – تاریخ شبه قاره)

شمارۀ جدید گنجینۀ بهارستان (تاریخ 4 – تاریخ شبه قاره) به کوشش دکتر محمدمهدی توسلی منتشر شد.
2018-05-08 11:07:16

نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر

یکصد و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری انجمن ایران شناسی به بررسی «نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر» اختصاص دارد.
2018-05-07 14:50:59

صفحه‌ها