اخبار میراث | مرکز پژوهشی میراث مکتوب

چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران (پیوست دوازدهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران)

چکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران (پیوست دوازدهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران) تألیف ابوالقاسم قربانی به کوشش غلامحسین صدری افشار منتشر شد.
2018-08-08 14:50:37

فراخوان دومین همایش ملی زبان ، زبان‌شناسی و ادبیات

فراخوان دومین همایش ملی زبان ، زبان‌شناسی و ادبیات اعلام شد.
2018-08-08 12:57:42

شمارۀ 127 فصلنامۀ علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

شماره 37 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران (بهار 1397) شماره پیاپی 127 به مدیرمسئولی دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.
2018-08-08 11:09:22

لئونارد لويزون مولاناشناس آمریکایی درگذشت

لئونارد لويزون، عضو بنياد ميراث ايران در بخش زبان فارسي و ادبيات صوفيه در مركز مطالعات اسلامي دانشگاه اكستر انگلستان درگذشت.
2018-08-08 10:17:20

عرفان شرق و غرب

رودولف اوتو را می‌توان دین‌پژوه، به طور خاص‌تر عرفان‌پژوه یا حتی عرفان‌شناس، دانست.
2018-08-07 15:24:50

انتشار چهار رساله خطی از میراث مسلمانان بوسنی و هرزگوین

چهار رسالۀ خطی از میراث ادبی و دینی مسلمانان بوسنی و‌هرزگوین در قالب کتابی به زبان عربی با عنوان «نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة» به قلم علی‌اکبر ضیایی، چاپ و منتشر شد.
2018-08-07 12:39:18

پایان فارسی در شبه قاره هند

کتاب پایان فارسی در شبه قاره هند؛ به قلم دکتر مهرداد رمضان نیا (مرزناک) دانش آموخنه دکترا در دانشگاه جواهرلعل نهرو، به استعمارطلبی زبانی، فرهنگ چاپ و دگرگونی های زبانی پرداخته است.
2018-08-07 11:50:24

همایش ملّی ابوریحان بیرونی: تاریخ، جغرافیا و مردم‌شناسی (به مناسبت هزاره درگذشت ابوریحان بیرونی)

گروه رجال و خاندان‌های اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام به مناسبت هزاره درگذشت ابوریحان بیرونی همایش ملّی (ابوریحان بیرونی: تاریخ و جغرافیا و مردم‌شناسی) برگزار می‌کند.
2018-08-06 15:15:21

انتشار شمارۀ دوازدهم دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»

دوازدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2018-08-06 12:46:03

تاریخ و جغرافیای وان در زبدة الوقایع

نسخۀ خطی زبدةالوقایع، اثر خامه‌ی منشی اول وزارت خارجه در دورۀ ناصری است.
2018-08-06 11:44:44

صفحه‌ها