برگزاری همایش تاریخ ریاضیات دربزرگداشت پروفسور رشدی راشد

همایش تاریخ ریاضیات در بزرگداشت پرفسور رشدی راشد چهارشنبه 19 اردیبهشت سال جاری در دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران برگزار می شود.
2018-05-01 14:37:17

منبت کاری در روزگارتیموریان

منبت‌کاری شاخه‌ای از هنرهای سنتی، صنایع دستی و کنده کاری روی چوب است.
2018-05-01 12:47:56

انتشار شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «بلاغت كاربردی و نقد بلاغی»

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی (سال سوم، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر شد.
2018-05-01 11:49:21

شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه به یاد استاد جمشید مظاهری (سروشیار )

شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه، سال دوازدهم، شمارۀ 46، زمستان 1396 (یادنامۀ استاد جمشید مظاهری (سروشیار)) منتشر شد.
2018-04-30 17:01:54

87 عنوان کتاب میراث مکتوب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود

87 عنوان کتاب منتشرشده مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.
2018-04-30 14:36:35

تاثیر و نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و ادب عربی

اثر حاضر حاصل طرح پژوهشی با نام «تأثیر و نفوذ زبان و ادبیات فارسی در زبان و ادبیات عربی» است که در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی به انجام رسیده است.
2018-04-30 11:26:46

نوآوری ها و ویژگیهای شاعرانه محمد امین ( نسخه خطی کلیات محمد امین)

محمد امین شاعر اهل سنّت متولد بلخ در نیمۀ اول قرن سیزدهم شمسی است.
2018-04-29 15:40:55

مهم‌ترین عوامل موثر بر زبان فارسی در هند کدامند؟

از روزی که زبان فارسی وارد شبه قاره هند شده بیش از هزار سال می‌گذرد.
2018-04-29 14:17:24

شرح قصیدۀ بائیۀ ذو‌الرّمّۀ

رضی‌الدین عبدالله، محمد بن ابی بکر بن عثمان امامی هروی، از شاعران و دانشمندان سده هفتم هجری و از شاعران معروف عهد ایلخانی و معاصر شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی و خواجه مجدالدین همگر فارسی است.
2018-04-29 12:25:35

اعلام فراخوان سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

میراث مکتوب - فراخوان سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی اعلام شد. این همایش مهر سال جاری برگزار می شود.
2018-04-29 11:26:03

صفحه‌ها