فراخوان مقاله برای همایش بین المللی ایران و جهان در آینۀ تاریخ

«همایش بین المللی ایران و جهان در آینۀ تاریخ» را برگزار می شود.
2018-12-26 12:37:48

هشدار نسبت به نابودی نسخ خطی تاریخی در آران و بیدگل

یک مقام محلی در آران و بيدگل نسبت به نابودی صدها نسخه و کتاب‌هاي خطي ارزشمند در زیارتگاه معروف این شهر هشدار داد.
2018-12-26 12:03:05

راه‌اندازی بانک نسخ خطی اسلامی با همکاری مؤسسات آلمانی و کانادایی

بانک اطلاعات نسخ خطی اسلامی در رشته‌های مرتبط با علوم ریاضی در برلین راه‌اندازی شد.
2018-12-26 11:40:06

روابط شاهان ساسانی و همسایگان در پرتو سکه شناسی بررسی می‌شود

نشست روابط شاهنشاهی ساسانی و همسایگانش در پرتو پژوهش های سکه شناسی برگزار می‌شود.
2018-12-23 12:29:43

کاخ گلستان همکاری با مرکز پژوهشی نسخه‌های خطی هامبورگ را گسترش می‌دهد

کاخ گلستان با مرکز پژوهشی نسخه‌های خطی فرهنگی هامبورگ و دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند همکاری های آموزشی و پژوهشی دوجانبه را گسترش می‌دهند.
2018-12-23 12:18:23

در شصت و هفتمین دیدار دوستانۀ «میراث مکتوب» چه گذشت؟

روز چهارشنبه، 28 آذر‌ماه 1397، شصت و هفتمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی «میراث مکتوب» در محل کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.
2018-12-23 11:55:50

نشان عالی یونسکو به استاد موحد اهدا خواهد شد

کمیسیون ملی یونسکو در ایران قرار است نشان عالی خود را به استاد محمدعلی موحد اعطا کند.
2018-12-18 19:00:00

آمادگی کتابخانۀ ملی ایران برای همکاری با ایتالیا در زمینۀ منابع دیجیتالی نسخ خطی

همکاری‌ در زمینه تبادل منابع و آموزش آموزشی میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه پالرمو ایتالیا آغاز می‌شود.
2018-12-18 14:08:57

آشنایی با نسخه‌های خطی نهج‌البلاغه در دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی کارگاه آشنایی با نسخه‌های خطی نهج البلاغه را برگزار می‌کند.
2018-12-18 10:59:09

آغاز همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با انتشارات بین‌المللی بریل هلند

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب همکاری خود را با انتشارات بین‌المللی بریل هلند آغاز کرد.
2018-12-18 09:51:29

صفحه‌ها