اخبار میراث | مرکز پژوهشی میراث مکتوب

شمارۀ جدید كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

نشریه كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (سال هجدهم، شماره 35، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
2018-07-30 11:56:59

سرایندۀ طریق‌التحقیق کیست؟

سی‌وسومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سنایی با عنوان «سرایندۀ طریق‌التحقیق کیست؟» با سخنرانی دکتر غلامرضا دهبد دهم مرداد برگزار می شود.
2018-07-30 10:54:48

نگرش تاريخی در فرهنگ های ديرين خاور نزدیک

گذشته نگری انسان ها و تصوری که از رویدادهای گذشتگان و میراث گذشته داشته اند به اندازۀ تاریخ بشر قدمت دارد.
2018-07-30 10:44:30

تفسیر شمایل‌شناسانه‌ی نگاره‌ی «بهرام گور و آزاده در شگارگاه» در شاهنامه‌های آل اینجو

در نیمۀ اول قرن هشتم ه. ق در شاهنامه‌های مصور شیراز با بازنمایی خاصی از نگارۀ «بهرام گور و آزاده در شکارگاه» مواجهیم.
2018-07-29 13:46:03

برگزاری نشست «بررسی آراء و اندیشه‌های شیخ اشراق»

نشست «بررسی آراء و اندیشه‌های شیخ اشراق» در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌گردد.‏
2018-07-29 13:11:11

شمارۀ 99 – 100 وقف میراث جاویدان

شمارۀ 99 – 100 وقف میراث جاویدان (سال بیست و پنجم، پاییز و زمستان 1396) منتشر شد
2018-07-29 12:59:19

پنجمین نشست «قند پارسی» با شرکت‌کنندگانی از 12 کشور جهان برگزار می‌شود

پنجمین نشست «قند پارسی»، هفتم مرداد با شرکت ۴۴ تن از اساتید و دانشجویان زبان فارسی از ۱۲ کشور جهان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.
2018-07-29 11:39:31

مجلّۀ تراثی «دبیر» در گامِ 13

فصلنامه «دبیر» (Dabeer) مجلّه‌ای است که منحصراً درباره زبان و ادبِ فارسی به دو زبانِ اردو و انگلیسی مقاله منتشر می‌کند.
2018-07-28 16:14:27

انتشار مجدد کتاب معرفت فلاحت

معرفت فلاحت که به کوشش استاد ایرج افشار تصحیح شده، مختصری است درباره شناخت آنچه می‌تواند برای اهل کشاورزی مفید باشد و در دوازده باب تنظیم شده است.
2018-07-28 15:35:09

دولت و جامعه در دوره عثمانی

جلد نخست به بررسی تاریخ سازمان سیاسی و اداری و نظامی در هر دورۀ کهن و نوین دولت عثمانی همچنین ساختارهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی آن می پردازد.
2018-07-28 12:57:58

صفحه‌ها