اخبار میراث | مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بررسی تطبیقی جنبه‌های طنز در کلیله و دمنه و افسانه‌های ازوپ

ادبیات هر سرزمینی آکنده از قصه‌ها و افسانه‌های شنیدنی است؛ در این میان «افسانه‌های تمثیلی حیوانات» بخش عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
2018-07-17 16:01:01

نگاهی به چند روایت غیر مستند در تذکرۀ بحرزخار

بحرزخار تذکره ای فارسی از وجیه الدین اشرف است که در 1202 ق/ 1788 م. در دست تألیف بوده ولی از تاریخ پایان نگارش آن و یا تاریخ ولادت و درگذشت نویسنده، اطلاعی در دست نیست.
2018-07-17 14:59:14

منظومه مکران

منظومه مکران، سروده ی شاعر شهیر و معاصر بلوچ مولوی عبدالله روانبُد از شاهکارهای ادبیات بلوچی است.
2018-07-17 12:09:43

نگاهی به ویرایش جدید مناقب‌العارفین

احمد افلاكی تقریبا بیست سال پس از وفات مولانا به‌دنیا آمده است.
2018-07-16 15:05:04

شمارۀ 170 نشریۀ آینۀ پژوهش

شمارۀ 170 نشریۀ آینۀ پژوهش، سال 29، ش2، خرداد و تیر 1397 منتشر شد.
2018-07-16 14:25:07

یک بیت پرنیان؛ مجموعه مقالات پژوهشگران تاجیک پیرامون احوال و آثار رودکی

این مطالب باب تازه‌ای در رودکی‌پژوهی محسوب می‌شوند .
2018-07-16 13:56:37

تصحیح بیت هایی از لامعی گرگانی

ابوالحسن بن محمد بن اسماعیل لامعی بکرآبادی دهستانی، از پارسی گویان قرن پنجم هجری است.
2018-07-16 13:29:33

شمارۀ جدید فصلنامۀ مطالعات ادبيات تطبيقی

فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقی (سال دوازدهم، شماره 45، بهار 1397) منتشر شد.
2018-07-15 16:32:55

دیوان اشعار حسین خوارزمی، معرفی نسخه های خطی آن

کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی، شاعر و عارف قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری و شارح فصوص الحکم ابن عربی و مثنوی مولوی، شاگرد ابوالوفای خوارزمی از مشایخ سلسلۀ کبرویه است.
2018-07-15 12:49:35

نگاهی به کتاب تاریخ‌ سروده‌های حماسی زیر سایه شاهنامۀ فردوسی

کتاب «تاریخ‌ سروده‌های حماسی زیر سایه شاهنامه فردوسی» باعنوان فرعی «تاریخنامه‌های منظوم عهد مغول» شامل یک مقدمه و سه فصل است.
2018-07-15 10:51:23

صفحه‌ها