بلاغة المراد فی طریق الاوراد

بلاغة المراد فی طریق الاوراد
یکی از گوهرهای پارسی محفوظ در کتابخانه‌های ترکیه، نسخه‌ای است که به سال 738ق. در خبوشان کتابت شده است.
2019-08-19 13:52:29

کتاب «ابن‌سینا» منتشر شد

شمارۀ دوم از مجموعۀ تاریخ و ادبیات ایران، به «ابن سینا» اختصاص یافت.
2019-08-18 15:11:56

شیعه در گذر تاریخ

فرهاد دفتری
«تاریخ تشیع» تازه‌ترین تألیف فرهاد دفتری است که در آن به همۀ گرایش‌ها و شاخه‌های تشیع پرداخته شده است.
2019-08-18 14:43:32

رونمایی از نسخه‌های خطی واقعۀ غدیر خم

از نسخه‌های خطی به زبان‌های فارسی و عربی با موضوع غدیر خم موجود در مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی رونمایی می‌شود.
2019-08-18 14:31:47

بررسی ساحت‌های گوناگون فکری به قلم دکتر فتح‌الله مجتبایی

گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ
مجموعه‌ای از مقالات دکتر فتح‌الله مجتبایی به تازگی در قالب کتابی با عنوان «گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ» منتشر شده است.
2019-08-18 12:42:25

کتابی بی‌مشابه دربارۀ مبانی فقه و حقوق شیعی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول
جرجانی در کتاب غایۀ المبادی هم متن مبادی الوصول را به طور کامل آورده و هم شرح و نقد خود بر آن کتاب را بیان کرده است.
2019-08-18 10:52:17

انتشار سومین شمارۀ فصلنامۀ «گزارش ایرانشناسی»

سومین شماره پیاپی فصلنامه الکترونیکی «گزارش ایرانشناسی»، بر ‌تارنمای بنیاد منتشر شد.
2019-08-17 16:18:26

همایش «شیراز در گل‌نبشته‌های تخت جمشید» برگزار شد

نخستین همایش «شیراز در گل‌نبشته‌های تخت جمشید» شامگاه در تالار شهر شیراز برگزار شد.
2019-08-17 15:51:27

چاپی جدید از «شاهنامۀ بزرگ ایلخانی»

دکتر ابوالفضل خطیبی
دکتر ابوالفضل خطیبی از در دست تدوین بودن چاپی جدید از «شاهنامۀ بزرگ ایلخانی» خبر داد.
2019-08-17 12:34:57

انتشار رسالۀ «مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة»

مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة
«مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة» نوشتۀ علی‌نقی بن محمدرضا کوثر همدانی توسط انتشارات مولی منتشر شد.
2019-08-17 12:18:32

صفحه‌ها