«تفسیر بصائر یمینی» منتشر شد

سیصد‌ و بیست و پنجمین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «تفسیر بصائر یمینی»، منتشر شد.
2019-12-22 13:32:17

بررسی کتیبه‌های فارسی شهر بورسای ترکیه

عمادالدین شیخ‌الحکمایی در مقالۀ «اوراق سنگین» به خوانش کتیبه‌های فارسی شهر بورسای ترکیه پرداخته است.
2019-12-22 12:55:31

شمارۀ 37 فصلنامۀ «تاریخ فلسفه»

سی و هفتمین شمارۀ فصلنامۀ علمی «تاریخ فلسفه» به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.
2019-12-22 12:36:45

نخبة التواریخ فی مواد التاریخ

کتاب «نخبة التواریخ فی مواد التاریخ» تألیف اسماعیل بن محمدتقی دبیر تفرشی توسط کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2019-12-22 12:08:51

متن کامل نخستین شمارۀ سال‌نامۀ بایسنغر

نخستین شمارۀ سال‌نامۀ علمی ـ پژوهشی «نامۀ بایسنغر» به تازگی در هرات منتشر شده است.
2019-12-21 17:09:08

واژگان «لطائف‌التفسیر» آن را به منبعی غنی تبدیل کرده است

بسامد بالای واژگان فارسی به ویژه واژگان حوزۀ فرارود «لطائف‌ التفسیر» را به منبعی کارآمد و غنی در زمینه‌های گونه‌شناسی و سبک‌شناسی تبدیل کرده است.
2019-12-21 15:49:41

درس‌گفتاری دربارۀ شمس با سخنرانی دکتر کزازی

سیزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس با عنوان «آفتابی در میان سایه‌ای» و با سخنرانی میرجلال‌الدین کزازی برگزار می‌شود.
2019-12-21 15:21:23

گزارش نشست «ادبیات فارسی در شبه قاره و پاکستان»

نشست تخصصی «ادبیات فارسی در شبه قاره و پاکستان»، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2019-12-21 14:51:29

«ساختار معنایی مثنوی معنوی» معرفی و بررسی می‌شود

جلسه معرفی و نقد کتاب «ساختار معنایی مثنوی معنوی» نوشتۀ سیدسلمان صفوی در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می‌شود.
2019-12-21 14:28:54

هفتاد و ششمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب برگزار شد

هفتاد و ششمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب با تشریح اقدامات و معرفی آثار این مؤسسه و بیانات و شعرخوانی حاضران برگزار شد.
2019-12-19 22:12:08

صفحه‌ها