تنها راه جلوگیری از کتابسازی گسترش نقد کتاب است

مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب تنها راه جلوگیری از کتابسازی ها را گسترش نقد کتاب دانست و بیان کرد: تنها با گسترش نقد و نقادی و انتشار نشریات تخصصی نقد کتاب می توان کتابسازان را از کردۀ خود منصرف و پشیمان کرد.
2012-06-30 16:38:00

منبعی بکر از تاریخ کردستان عراق

وقایع نامه آربلا یا تذکرۀ اربیل که در اصل متنی به زبان سریانی است، از منابع بکری است که در شناخت دوره متاخر اشکانیان و اوایل سلسله ساسانی از ویژگی هایی برخوردار است.
2012-06-28 20:05:00

دیوانِ حاکم

حاکم لاهوری در سال 1120 در شهر مرادآباد هند دیده به جهان گشود. هند در زمان حاکم لاهوری در شرایط بدی به سر می برد.
2012-06-28 19:18:00

فهرستِ نُسخ اهدایی یک آموزگار

محمدعلی کریم زاده تبریزی، آموزگاری است که به دلیل علاقۀ وافرش به فرهنگ ایران زمین، از همان دوران جوانی خویش، به گردآوری آثار خطی پرداخته تا آنجا که پیش از انقلاب تعدادی از کتب خطی و آثار هنری کهن و اسناد مجموعه شخصی خویش را در منزلش به نمایش عموم گذاشت.
2012-06-27 18:06:00

هفت متن ارزنده

آنچه در دومین دفترِ متون ایرانی در اختیار خواننده قرار گرفته، هفت متن ارزنده کهن فارسی و عربی به صورت تصحیح شده و دورساله عربی به صورت چاپ عکسی (نسخه برگردان) است.
2012-06-27 17:23:00

انتشار فهرست نسخ خطی داغستان ـ کتابخانه ضیاءالدین یوسف کریخی

فهرست نسخ خطی داغستان – کتابخانه ضیاء الدین یوسف کریخی Каталог арабских рукописей и старопечатных кни از سوی بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه منتشر شد.
2012-06-27 16:51:00

معارف، نشریه ای در حوزه اندیشه اسلامی

معارف مجله ای است برای نشر مقالات تحقیقی و معرفی و نقد کتاب در موضوعات گوناگون حوزه های اندیشه، کلام، فلسفه، دین و عرفان. انتشار پژوهشهای مبتنی بر کشفیات جدید، تصحیح نسخه های خطی و شرح و توضیح آنها و نیز ترجمۀ مقالات ارزشمند به منظور ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر میان محققان و صاحب نظران حوزه های یاد شده از اهداف مجله است.
2012-06-27 16:33:00

همایش «نسخه های خطی و متون چاپی فارسی در شبه قاره» برگزار می شود

همایش «نسخه های خطی و متون چاپی فارسی در شبه قاره» همراه با بزرگداشت دکتر عارف نوشاهی( مصحح، فهرست نویس و نسخه پژوه پاکستانی) 21 تیر برگزار می شود.
2012-06-26 17:41:00

انتشار چهل و نهمین شماره دو ماهنامه «گزارش میراث»

چهل و نهمین شماره دوماهنامۀ گزارش میراث در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی ویژه بهمن و اسفند 1390 از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2012-06-26 15:53:00

چقدر به آیین نگارش اهمیت می دهیم؟

روشن است که انتقال میراث علمی و فرهنگی از نسلی به نسل دیگر در جوامع امروزی عمدتاً از طریق آثار مکتوب صورت می گیرد.
2012-06-26 11:24:00

صفحه‌ها