ضمیمه شماره نوزدهم آینه میراث

 

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛

دوره جدید سال هشتم، ضمیمه شماره 19، سال 1389

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 3/2910/82 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

 

با عنوان «کهن ترین نسخۀ مترجم قرآن، تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی شنای هنر قدسی»

تألیف سید محمد عمادی حائری

 

فهرست مطالب

مقدمه / 2

1- کهن ترین نسخۀ مترجم قرآن و چهارمین نسخۀ تاریخ دار فارسی / 4

2- دو نسخه از یک متن: دستنوشت توپقاپی سرای و دستنوشت بریتانیا / 7

3- هویت مفسر و گرایش های اثر / 16

4- تحلیل متن / 22

اختلاف متن نسخه های تفسیر ابونصر / 22

ویژگی های متن: واژه ها و ساختار جمله ها / 24

استقلال مؤلف تفسیر ابونصر در ترجمۀ آیات قرآن / 25

اعراب گذاری واژگان فارسی و کشف طرز تلفظ مؤلف / 30

5- بررسی دستنوشت / 33

عثمان وراق و کتاب ها و تذهیب های قرآنی او / 33

از خط تا نقاشی: مجموعه ای از هنرها در نسخۀ توپقاپی سرای / 36

6- زیبایی شناسی هنر قدسی و نسخۀ توپقاپی سرای / 40

هنر: منبع شناخت یا زبان معرفت؟ / 40

هنرهای قدسی و روش تحلیل / 42

معجزۀ کتاب و هنر قدسی / 46

از متن مقدس تا خط مقدس / 47

جلوه های هنر قدسی در نسخۀ توپقاپی سرای / 49

بازآفرینی و کهن نمایی: تجدد در عین سنت / 52

پیوست (تصاویر) / 61

منابع و مراجع / 85

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.