انتشار نخستین شمارۀ ایرانشهر امروز

میراث مکتوب - نخستین شمارۀ نشریۀ ایرانشهر امروز  (سال اول، شمارۀ اول: فروردین،اردیبهشت، خرداد 1395 ) با بخش های سرمقاله، مطالعات ایرانی، اندیشه و فرهنگ در جهان، مفاهیم جدید، نقد کتاب، اسناد و نسخه های خطی، یاد درگذشتگان و معرفی کتاب های تازه منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از «ایرانشهر امروز»  به شرح زیر است:

سرمقاله

مطالعات ایرانی:

زبان فارسی در «نقض» عبدالجلیل رازی/ دکتر علی اشرف صادقی

عبارات کفرآمیز/ دکتر صادق سجادی

تحول در نشر کتاب/ عبدالحسین آذرنگ

دیوان ناصرخسرو آیینۀ خردورزی او/ دکتر محمد غلامرضائی

علی زاده، پاسدار پارسی گویی در آسیای میانه/ دکتر ناصرالدین پروین

آدم به مثابۀ تصویر الوهیت در تعالیم عرفانی ادیان سامی/ شهرام خداوردیان

ذکر دریای پارس در آثار حافظ ابرو/ سید علی آل داود

جورج کرزن و اهداف او در خلیج فارس/ دکتر طهمورث ساجدی

نگاه روسی به خورشید ایرانی: تجربه ای سکه شناختی/ دکتر محسن جعفری مذهب

اندیشۀ ایرانی تقدیر باوری و بازتاب آن در اشعار جاهلی. دکتر عنایت الله فاتحی نژاد، پریسا عرب

اندیشه و فرهنگ در جهان:

 ادبیات فرانسه، پویائی و تاریخ آن/ احمد سمیعی (گیلانی)

مفاهیم جدید:

بحثی دربارۀ کشف مفهومی جدید:«مشترک المنافع» و موارد استعمال آن/ دکتر جواد طباطبایی

نقد کتاب:

ابوالحسن نجفی در آیینۀ «غلط ننویسیم» و وزن شعر/ دکتر امید طبیب زاده

«تحفة القلوب و فرجة المکروب» یا «کتاب تحفة القلوب فی ترتیب الهداة و الدعاة فی جزیرة الیمن»/ دکتر صادق سجادی

واقعیت قومی در ایران و افغانستان/ اصغر کریمی

دولت آمیخته: مسیحیان، زردشتیان و فرهنگ سیاسی ایران در پایان دورۀ ساسانی/ دکتر شیما جعفری دهقی

اسناد و نسخه های خطی:

نامۀ جمال زاده به مجلس شورای ملی . سیدعلی آل داود

یاد درگذشتگان:

دکتر منوچهر ستوده / سید علی آل داود

کتاب شناس بزرگ و دغدغه های او / اکبر ثبوت

درگذشتگان دیگر / فرهاد طاهری

یادی دیگر از هما ناطق / عبدالحسین آذرنگ

معرفی کتاب های تازه

 

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری معارف رایزن ( حسین موسوی بجنوردی)

مدیر مسئول: مسعود سلطانی

سردبیر: سید علی آل داود

مشاوران علمی: سید علی آل داود، دکتر صادق سجادی، دکتر جواد طباطبائی، دکتر فتح الله مجتبائی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.