آينه ميراث شماره 1، تابستان 1377

ميراث مكتوب- فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون/ سال اول، شماره 1، تابستان 1377


روی جلد

یادداشت
یادداشت آینه / 2
مقاله
رویکرد آگاهانه به میراث کهن: جویا جهانبخش/ 4
نقد و معرفی کتاب
نکاتی چند از تفسیر شهرستانی: دکتر پرویز اذکائی/ 6
نگاهی به تذکرة المعاصرین: علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ 11
نقد و بررسی احیای حکمت: دکتر سید جعفر سجادی/ 14
آثار احمدی در میزان نقد: دکتر نورالله کسائی/ 17
به امید قبسی: جویا جهانبخش/ 19
گمشدۀ خوارزم: دکتر حامد صدقی/ 21
گلگشتی در دیوان غالب دهلوی: دکتر محمدحسن حائری/ 26
تأملّی در قاموس البحرین: احمد عابدی/ 29
انجیل به روایت میرمحمدباقر: فرّخ امیریار/ 31
از لابه لای متون
برگزیدۀ آثار بیرونی/ 34
هزار صندوق مگس کوه گیلو/ 36
در آستانۀ تحقیق و نشر
تازه های نشر/ 37
گذری بر رسائل حزین لاهیجی: علی اوجبی/ 38
آشنایی با مصححان و محققان
علامۀ قزوینی: جبریل شادان/ 40
یک شاخۀ گل: محمد اسفندیاری/ 42
سرودۀ استاد زرین کوب و تازه های نشر/ 45
دربارۀ تصحیح متون
روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی: دکتر عبدالحسین زریّن کوب/ 46
مراکز علمی و فرهنگی
آشنایی با «مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی»/ 54
نشریات و مجله های پژوهشی
مجله های نسخه های خطی: ایرج افشار/ 57
مجلۀ «التراث»/ 59
خبرنامۀ «الفرقان»: ایرج افشار/ 60
مجلۀ «مجمع اللغة العربیة» سوریه/ 61
آثار دفتر نشر میراث مکتوب
نمایۀ آثار دفتر نشر میراث مکتوب/ 62
تازه های میراث مکتوب/ 67
گزارش
گزارش سفر به ازبکستان و تاجیکستان: اکبر ایرانی/ 68
اخبار/ 74
نامه ها/ 80
چکیدۀ مطالب به زبان عربی/ 82
چکیدۀ مطالب به زبان انگلیسی/ 88
 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.