دو منبع مهم الکافی

کلینی در کتاب الکافی از شماری از مهمترین منابع مکتوب حدیثی امامیه بهره گرفته است .
2017-04-30 14:55:06

چاپ دوم كتاب خلیج فارس منتشر شد

دهم ارديبهشت ماه، همزمان با «روز ملّى خليج فارس»، چاپ دوم کتاب «خلیج فارس»؛ مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس، به کوشش دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ منتشر شد.
2017-04-30 14:14:47

فقه القرآن

کتاب «فقه القرآن» اثر قطب الدین ابوالحسین سعید (م ۵۷۳ ق) فرزند عبداللّه راوندی، مشهور به سعید بن هبة اللّه راوندی از مفسران بزرگ شیعه است.
2017-04-30 13:12:00

آیین رونمایی از کتاب «خوشنویسان استانبول»

آیین رونمایی از کتاب «خوشنویسان استانبول» روز دوشنبه 11 اردیبهشت برگزار می شود.
2017-04-30 12:18:39

فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار

فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار اعلام شد.
2017-04-30 11:30:50

شمارۀ جدید دو فصلنامه علوم ادبی

شمارۀ جدید دو فصلنامۀ علوم ادبی (سال پنجم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
2017-04-29 14:50:27

انتشار مجموعه رسائل

آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.
2017-04-29 13:07:30

برگزاری نشست «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» با سخنرانی دکتر محمود امیدسالار

نود و هشتمین نشست از سلسله نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» با سخنرانی دکتر محمود امیدسالار برگزار خواهد شد.
2017-04-29 12:02:48

نقد و رونمایی دو کتاب دستور الکاتب فی تعیین المراتب و دیوان هاتف اصفهانی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه پژوهشی میراث مکتوب «کتاب شناخت 2 (از سلسله نشست های معرفی، نقد و رونمایی کتاب» را برگزار می کند.
2017-04-29 10:09:23

فایل صوتی کنفرانس «شاهکار ناشناختۀ رنسانس فلسفی ایران صفوی: محبوب القلوب قطب الدین اشکوری»

کنفرانس «شاهکار ناشناختۀ رنسانس فلسفی ایران صفوی: محبوب القلوب قطب الدین اشکوری» روز پنجشنبه 31 فروردین در سالن انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران برگزار شد.
2017-04-26 14:40:18

صفحه‌ها