نگاهی به مهم‌ترین مضامین عرفانی ـ تعلیمی در اشعار سنایی

شعر تعلیمی، ظرف تبیین جهان‌بینی و اندیشه‌های اجتماعی، اخلاقی، دینی، عرفانی و فلسفی است.
2017-12-12 14:37:08

«کریمانه» منتشر شد

به مناسبت شصت‌وشش سالگی عبدالکریم جربزه‌دار خادم فرهنگ و تمدن ایرانی «کریمانه» به خواستاری جمشید کیان‌فر از سوی انتشارات عطف در سال 1396 و در 716 صفحه منتشر شد.
2017-12-12 14:25:51

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی به کوشش دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
2017-12-09 14:17:42

شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای ادبی

شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای ادبی (سال 39، شمارۀ 194) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
2017-12-09 12:19:28

آیکونوگرافی سکه‌های ساسانی؛ بررسی شمایل سکه‌های ساسانی موزۀ ملک

این کتاب تلاشی است جهت شناسایی زوایای پنهان‌منش، روش و هنر پیشینیان در سرزمین کهن ایران جهت بسط و گسترش این فرهنگ غنی در پیشگاه آیندگان می‌باشد.
2017-12-09 11:38:09

مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (جلد ۵ تا ۹)

جلدهای پنجم تا نهم مجموعه مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دورۀ قاجار، شامل نامه‌ها، اعلامیه‌ها، تلگرام‌ها، مقالات،‌ و رسائل سیاسی علما و روحانیون است.
2017-12-04 15:02:50

سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر

پژوهشكدۀ هنر هفتمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» را با عنوان «رهیافت‌های ایدئولوژیک به هنر» روز دو‌شنبه ۱۳ آذر ماه برگزار می‌كند.
2017-12-04 13:28:58

بررسی جامع وزن شعر فارسی؛ مبانی، اصول، انواع، روش‌ها، منشأ و مسائل

این کتاب اثری است جامع برای آموزش و تحقیق عروض فارسی که بر مبنای فهرست بسامدی اوزان شعر فارسی در مجموعۀ اشعار 58 شاعر فارسی‌گو تألیف یافته است.
2017-12-04 12:25:08

بارگذاری فیلم نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر بر روی وبگاه چهارراه

فیلم نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر بر روی وبگاه چهارراه قرار گفت.
2017-12-03 16:08:18

معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران»

یکصد و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به معرفی و بررسی کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران» اختصاص دارد.
2017-12-03 15:09:50

صفحه‌ها

جهت اطلاع از آخرین اخبار و مطالب ثبت‌نام نمائید