انتشار شمارۀ جدید مجلۀ تاریخ علم

شمارۀ جدید مجلۀ تاریخ علم (دورۀ دوازدهم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1393 (شمارۀ پیاپی: 17)) به صاحب امتیازی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر شد.
2017-10-17 12:42:39

مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران (مجموعه تحقیقات تاریخی فلسفی)

تاریخ مغول و ایلخانان یکی از پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین دوره‌های تاریخی ایران است.
2017-10-16 14:28:50

صدای شرق ـ شمارۀ ۹

نهمین شماره از مجلۀ صدای شرق، نشریۀ ملی ادبی انجمن نویسندگان تاجیکستان، منتشر شد.
2017-10-16 13:00:48

معرفی نسخه خطی «مغازی النبی» و سبك شناسی آن

کشمیر از جمله مناطقی است که در طول تاریخ شاعران بسیاری را به تاریخ ادبیات فارسی معرفی کرده است.
2017-10-16 11:46:18

فراخوان همایش بین‌المللی فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار

فراخوان همایش بین‌المللی فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکارمنتشر شد. این همایش 25 و 26 فروردین 1397 در تهران برگزار می شود.
2017-10-16 10:51:19

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

خلیج فارس در متون و منابع کهن
2017-10-15 15:44:22

نشست علمی بررسی و نقد کتاب «زیدیه در ایران»

نشست علمی بررسی و نقد کتاب گروه تاریخ جریان های فکری جهان اسلام با موضوع «زیدیه در ایران» برگزار خواهد شد.
2017-10-15 14:55:20

انتشار شمارۀ 341 جهان کتاب

شمارۀ 341 جهان کتاب (مهر 1396) منتشر شد.
2017-10-15 11:40:25

تاریخ‌ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

اندیشه‌های مختلفی در دانشوری تاریخ به میان آمده است که در کتاب حاضر دست‌کم به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.
2017-10-14 14:10:40

انتشار جلد دوم «گل نبشته های باروی تخت جمشید»

جلد دوم کتاب «گل نبشته های باروی تخت جمشید» در دو بخش توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد.
2017-10-14 12:22:45

صفحه‌ها