بررسی ساحت‌های گوناگون فکری به قلم دکتر فتح‌الله مجتبایی

گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ
مجموعه‌ای از مقالات دکتر فتح‌الله مجتبایی به تازگی در قالب کتابی با عنوان «گفتارهایی در تاریخ و فرهنگ» منتشر شده است.
2019-08-18 12:42:25

کتابی بی‌مشابه دربارۀ مبانی فقه و حقوق شیعی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول
جرجانی در کتاب غایۀ المبادی هم متن مبادی الوصول را به طور کامل آورده و هم شرح و نقد خود بر آن کتاب را بیان کرده است.
2019-08-18 10:52:17

انتشار سومین شمارۀ فصلنامۀ «گزارش ایرانشناسی»

سومین شماره پیاپی فصلنامه الکترونیکی «گزارش ایرانشناسی»، بر ‌تارنمای بنیاد منتشر شد.
2019-08-17 16:18:26

همایش «شیراز در گل‌نبشته‌های تخت جمشید» برگزار شد

نخستین همایش «شیراز در گل‌نبشته‌های تخت جمشید» شامگاه در تالار شهر شیراز برگزار شد.
2019-08-17 15:51:27

چاپی جدید از «شاهنامۀ بزرگ ایلخانی»

دکتر ابوالفضل خطیبی
دکتر ابوالفضل خطیبی از در دست تدوین بودن چاپی جدید از «شاهنامۀ بزرگ ایلخانی» خبر داد.
2019-08-17 12:34:57

انتشار رسالۀ «مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة»

مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة
«مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة» نوشتۀ علی‌نقی بن محمدرضا کوثر همدانی توسط انتشارات مولی منتشر شد.
2019-08-17 12:18:32

معرفی آثار کهن در جلد 65 فهرست نسخ کتابخانۀ ملی

جلد 65 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران» در 558 صفحه چاپ و منتشر شد.
2019-08-14 17:00:46

نویسندۀ واقعی بحر الجواهر فی علم الدفاتر کیست؟

کتاب «بحر الجواهر فی علم الدفاتر» را می‌توان معروف‌ترین تألیف در حوزۀ علم حساب و سیاق و دفترداری دانست. عمادالدین شیخ الحکمایی در مقالۀ حاضر گزارشی از انتحال مربوط به این اثر را به دست می دهد.
2019-08-14 16:26:55

اعلام فراخوان همایش ملی هزارۀ ابوریحان بیرونی

هزارۀ ابوریحان بیرونی
همایش ملی هزاره ابوریحان بیرونی اسفندماه 1398 به همت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.
2019-08-14 13:32:18

بزرگداشت «شهاب‌الدین سهروردی» در حیدرآباد سند

در آیین بزرگداشت «شیخ شهاب‌الدین سهروردی» و «شمشیر الحیدری» در حیدرآباد سند پاکستان بر لزوم معرفی اندیشه‌های مشاهیر ادبی دو کشور تأکید شد.
2019-08-14 12:35:56

صفحه‌ها