مبانی و زیرساخت‌های هویت سیاسی ـ ملی دولت صفوی

«مقدمه‌ای بر شناخت مبانی و زیرساخت‌های هویت سیاسی ـ ملی دولت صفوی» تألیف دکتر محسن بهرام‌نژاد منتشر شد.
2019-11-26 16:09:23

شمارۀ 133 مجله بخارا منتشر شد

بخارا در پاییز با تصویری از استاد منوچهر مرتضوی بر روی جلد در هفتصد و چهار صفحه منتشر شد.
2019-11-26 14:56:30

انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری میراث مکتوب و خانۀ کتاب

تفاهم‌نامه همکاری علمی بین مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب و خانۀ کتاب به امضاء رسید.
2019-11-25 16:02:09

تکریم اصحاب علم و هنر قبل از مرگ

یکی از دانشمندان نامدار ایرانی در قرن حاضر دکتر فضل‌الله رضا، معروف به «پروفسور رضا» بود که هفتۀ پیش در کشور کانادا در‌گذشت.
2019-11-25 14:49:02

بزرگداشت مرحوم احمد اقتداری برگزار می‌شود

بزرگداشت احمد اقتداری شنبه 9 آذرماه در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
2019-11-25 14:31:26

ایران و شاردن در آثار فیلسوفان قرن هجدهم فرانسه

کتاب «ایران و شاردن در آثار فیلسوفان قرن هجدهم فرانسه» با تألیف و گردآوری فاطمه عشقی منتشر شد.
2019-11-25 14:16:40

دفتر دوم «تاریخ شفاهی کتاب» منتشر شد

دفتر دوم کتاب «تاریخ شفاهی کتاب؛ گفت‌وگو با ناشران و کتاب‌فروشان» توسط نصرالله حدادی تدوین و از سوی خانه کتاب منتشر شد.
2019-11-24 21:04:55

هفتاد و پنجمین مجلس شوق دیدار برگزار شد

هفتاد و پنجمین محفل ماهانه و دوستانۀ شوق دیدار، 29 آبان‌ماه 1398 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.
2019-11-24 17:04:30

تمدید مهلت ارسال چکیدۀ مقاله به همايش ملی حمداللّه مستوفی

مهلت ارسال چکیدۀ مقاله به همايش ملی میراث علمی و فرهنگی حمداللّه مستوفی قزوینی تا 30 آذر 1398 تمدید شد.
2019-11-23 15:19:34

«لطائف التفسیر» منتشر شد

کتاب «لطائف التفسیر» تألیف ابونصر درواجکی (درگذشتۀ 549 ق)، به تصحیح و تحقیق سعیده کمایی‌فرد توسط میراث مکتوب منتشر شد.
2019-11-16 17:00:26

صفحه‌ها