مجلۀ «مطالعات واژه‌گزینی» منتشر شد

مطالعات واژه‌گزینی
دومین و سومین شمارۀ مجلۀ مطالعات واژه‌گزینی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.
2019-07-29 11:21:23

محورهای همایش «نقد و نظریۀ ادبی» اعلام شد

هشتمین همایش ملی نقد و نظریۀ ادبی با محوریت «تبیین، صورت‏بندی و ارزیابی میراث نقد در جهان اسلام» برگزار می‌شود.
2019-07-28 17:33:56

همایش ملی «حکمت اشراقی» برگزار می‌شود

همایش ملی حکمت اشراقی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همایش ملی «حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شهاب‌الدین سهروردی» را برگزار می‌کند.
2019-07-28 14:52:20

زندگی نامۀ منظوم عبدالقادر مراغی به قلم خودش

گزارش میراث
علی فردوسی در این مقاله زندگی‌نامۀ منظوم و خودنوشت عبدالقادر مراغی را تصحیح و اطلاعات آن را استخراج کرده است.
2019-07-28 13:09:25

شب «حاج حسین ملک» برگزار می‌شود

شب حاج حسین ملک
شب حاج حسین ملک، به همت مجلۀ فرهنگی و هنری بخارا، برگزار می‌شود.
2019-07-28 11:48:21

دوفصلنامه تخصصی «شفای دل» منتشر شد

شفای دل
شماره سوم دوفصلنامه تخصصی «شفای دل» با موضوع زبان و ادبیات فارسی منتشر شد.
2019-07-28 11:07:07

انتشار جشن‌نامۀ دکتر فیروز باقرزاده

جشن‌نامۀ دکتر فیروز باقرزاده، با عنوان «فرّ فیروز» و به کوشش احمد محیط طباطبایی و شاهین آریامنش منتشر شد.
2019-07-27 15:10:10

برای مردی که قلبش برای ایران می‌تپد

دکتر فیروز باقرزاده مرکز ‏باستان‌شناسی ایران را در سال ۱۳۵۱ پایه گذاشت و طی ریاستش در این مرکز دوران طلایی آن را رقم زد.
2019-07-27 14:58:01

اوصاف دکتر فتح‌الله مجتبایی از زبان اهل تحقیق

آیین نکوداشت دکتر فتح‌الله مجتبایی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.
2019-07-27 13:24:05

شاخص‌‌‌های مقالات برتر نخستین دورۀ جایزۀ «نقد زرین»

انجمن علمی نقد ادبی ایران
شاخص‌‌‌های مقالات برتر نخستین دورۀ جایزۀ دوسالانۀ دکتر عبدالحسین زرین‌کوب «نقد زرین» اعلام شد.
2019-07-27 13:06:48

صفحه‌ها