سهروردی و انگارۀ تناسخ

نشست «سهروردی و انگارۀ تناسخ» با سخنرانی مجتبی اعتمادی‌نیا در روز چهارشنبه 8 تیرماه برگزار می‌شود.
2022-06-28 15:17:50

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه ملی تاجیکستان

همایش «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی» با سخنرانانی از ایران و تاجیکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار شد.
2022-06-28 14:54:41

گویش‌های مناطق جنوب شرقی استان فارس و غرب استان هرمزگان

نشست «مطالعات گویش‌شناسی: گویش‌های مناطق جنوب شرقی استان فارس و غرب استان هرمزگان» از سوی گروه گویش‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
2022-06-28 14:15:13

دوشمارۀ 93-92 «گزارش میراث» منتشر شد

دوشمارۀ 93-92 فصلنامۀ «گزارش میراث» (نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی) از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-06-27 17:26:36

اهدای لوح تقدیر میراث مکتوب به دکتر سجاد آیدنلو

در نشست نقد و بررسی چاپ دوم کتاب «آذربایجان و شاهنامه» لوح تقدیر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به دست دکتر اکبر ایرانی به دکتر سجاد آیدنلو اهدا شد.
2022-06-27 16:45:03

فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانۀ اسعد افندی منتشر شد

کتاب «فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانۀ اسعد افندی (استانبول)» با نگارش محمدتقی حسینی از سوی موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2022-06-27 15:59:41

ترجمۀ تکراری و تغییر نام یافته از کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه

در شمارۀ اخیر مجلۀ جهان کتاب، مقاله‌ای از دکتر سجاد آیدنلو با عنوان «ترجمۀ تکراری و تغییر نام یافته از کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه» به چاپ رسیده است.
2022-06-27 15:13:25

ترجمۀ شاهنامه به زبان اسپانیایی

اولین ترجمه کامل شاهنامه فردوسی به زبان اسپانیایی با ترجمه دکتر بئاتریس سالاس، ایران‌شناس و ادیب، در مکزیک رونمایی شد.
2022-06-27 14:31:51

حذف فارسی از کنکور و افتضاح فارسی‌آموزی

حذف فارسی از کنکور به فارسی‌دانی و آشنایی دانش‌آموزان ممتازتر با ادبیات شدیداً آسیب خواهدزد.
2022-06-27 13:48:51

شفیعی کدکنی؛ یک معلمِ کم‌نظیر

شفیعی کدکنی معلمی است که خردگرایی، شک‌ورزی، روش تحقیق، انصاف علمی و رویکرد نقادانه می‌آموزد و صد البته در کنار همۀ اینها عشق که جوهر ادبیات است.
2022-06-26 23:48:01

صفحه‌ها