علل مخالفت متشرعان و صوفیان با ملاصدرا

ملاصدرا همچنان به عنوان موسس بزرگ اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک وجود، اهمیت و دستاوردهای مهمی دارد.
2022-06-23 21:09:52

ملاصدرا و سیر و سرنوشت حکمت در ایران

صدرالمتألهین آخرین فیلسوف بزرگ اسلامى محسوب مى‌شود. او آثار و آراى دیگر بزرگان را تفسیر نموده است؛ گرچه در عرفان و مکاشفه خود سرآمد است.
2022-06-21 23:35:19

دومین نشست سالانۀ آذربایجان و هویت ملی ایران برگزار می‌شود

دومین نشست سالانۀ آذربایجان و هویت ملی ایران با موضوع نقد و بررسی چاپ دوم کتاب «آذربایجان و شاهنامه» در ارومیه برگزار می‌شود.
2022-06-21 22:49:48

هنرهای نمایشی و آثار حکیم نظامی

نشست «پیوند هنرهای نمایشی با آثار حکیم نظامی» با سخنرانی شکرخدا گودرزی و اردشیر رستمی در تبریز برگزار شد.
2022-06-21 22:16:37

انتشار شماره‌های 11 و 12 «فرهنگ‌بان»

شماره‌های یازدهم و دوازدهم از فصلنامه فرهنگی و هنری «فرهنگ‌بان» با مدیرمسئولی و سردبیری مرتضی هاشمی‌پور منتشر شد.
2022-06-21 21:34:10

دینداری ایران‌دوست و فضیلت‌طلب

علاقه وافر مرحوم استاد احمد مهدوی دامغانی به ائمه و معصومین (ع) بر همگان روشن است و در هر فرصتی این عشق و علاقه را ابراز می‌كرد.
2022-06-21 20:57:40

انسان هستنده‌ای چند میراثی

پرسش از میراثمندی و ماهیت چند میراثی انسان، پرسش از هستی و چیستی هستنده‌ای است که در روشنگاه میراثش دیده و شناخته می‌شود.
2022-06-21 20:21:10

گزارش هشتادمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب

چهارشنبه، 25 خردادماه 1401، هشتادمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.
2022-06-20 17:33:23

علامه قزوینی و بدیع‌الزمان فروزانفر از نگاه استاد مهدوی دامغانی

مرحوم دکتر احمد مهدوی دامغانی در گفت‌وگویی که چندی پیش انجام شده به بیان نکاتی دربارۀ دو تن از بزرگان فرهنگ و ادب ایران پرداخته‌اند.
2022-06-20 16:42:26

نشانه‌شناسی سکه‌های پارس

طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های پارس» توسط دکتر صفورا برومند در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به انجام رسید.
2022-06-20 15:47:37

صفحه‌ها