دفتر هفدهم فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان

دفتر هفدهم فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2022-06-13 15:13:10

فارابی و ابن‌سینا میراث بنیادینی را برای ما شکل داده‌اند

قاسم پورحسن: فارابی و ابن سینا ذخایر مهم و میراث بنیادینی برای ما شکل داده‌اند.
2022-06-13 14:41:10

بزرگداشت محمود جعفری‌دهقی و رونمایی از کتاب «دادستان دینی»

آیین بزرگداشت محمود جعفری دهقی همراه با رونمایی از کتاب «دادِستان دینی» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
2022-06-12 19:42:43

نظریۀ هنر و زیبایی‌شناسی از دیدگاه شیخ نجم‌الدین کبری

کتاب «نظریه هنر و زیبایی‌شناسی از دیدگاه شیخ نجم‌الدین کبری» تألیف احمد پاکتچی از سوی مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر به چاپ رسیده است.
2022-06-12 18:55:48

حکمت در اندیشۀ سهروردی

نشست «حکمت در اندیشه سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مجید احسن برگزار شد.
2022-06-12 18:11:25

گزیده اسناد حضور زنان در آستان قدس رضوی از صفویه تا پهلوی اول

کتاب «گزیده اسناد حضور زنان در آستان قدس رضوی از صفویه تا پهلوی اول» از سوی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی منتشر شد.
2022-06-12 17:25:19

تألیف دو جریان نیرومند پزشکی جهان اسلام در «تحفه سعدیه»

تحفه سعدیه نقطه تألیف دو جریان نیرومند پزشکی از صدر اسلام تا قرن هفتم، آن هم به دست باکفایت اعجوبه‌ای فلسفی چون قطب‌الدین شیرازی است.
2022-06-08 17:04:47

اعلام فراخوان چهلمین دورۀ جایزۀ کتاب سال

فراخوان چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران توسط دبیرخانه این‌ رویداد منتشر شد.
2022-06-08 16:32:31

نفیسی دقیقه‌ای از عمر را تلف نمی‌کرد!

۷۱ سال زندگی به مردی که بسیارکم‌ استراحت داشت و دقیقه‌ای از عمر را تلف نمی‌کرد، فرصت تالیف صدها کتاب و هزاران مقاله را داد.
2022-06-08 15:56:10

ترجمه منظوم «تائیه کبری» ابن فارض

«متن و ترجمه منظوم قصیده تائیه کبری؛ نظم‌السلوک» با ترجمه، مقدمه و پانوشت‌های امیرحسین اللهیاری توسط نشر مولی منتشر شد.
2022-06-08 15:18:17

صفحه‌ها