میراث علمی اسلام و ایران 7

میراث مکتوب - هفتمین شمارۀ نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی - سال چهارم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1394) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مطالب

سرسخن: تاریخ علم، ضرورت و سودهای آن/ غلامحسین صدری افشار / 1

رشدی راشد و تاریخ ریاضیات/ حسین معصومی همدانی / 10

چشم‌انداز نجوم دورۀ اسلامی / دیوید کینگ، ترجمۀ راضیه سادات موسوی / 20

عددنویسی رومی در آثار نویسندگان اندلسی و مراکشی / احمد جبار و یوسف گرگور، ترجمۀ محمد باهر / 55  

ایمان و علم/ مُنیٰ اباظه، ترجمۀ امیرمحمد گمینی / 69

مطالعات غربی دربارۀ کارهای کوشیار گیلانی /  یان پ. هوخندایک / ترجمۀ مرضیه شمس یوسفی و محمد باقری / 76

دو بخش بازیافته از اصل عربی كتاب الصّیدنۀ ابوریحان بیرون / علی صفری آق‌قلعه / 92

بحثی دربارۀ پیدایش جبر در دورۀ اسلامی/  مریم روژانسکایا، ترجمۀ حسین گل مژده / 98
مدرسۀ پزشکی گندیشاپور، مهم‌ترین مرکز پزشکی دوران باستان/محمدحسین عزیزی/ 102

خستگی در پزشکی سنتی ایران/  برتران تیری دو کروسول دِزِپس، ترجمۀ رضا علی‌اکبرپور / 105

ساعت آفتابی/ عبدالحسین مصحفی / 112

دو نامه از مرحوم عبدالحسین مصحفی / 116

عیون الأنباء فی طبقات الأطباء /حنیف قلندری / 126

فردوس الحکه، یکی از نخستین دانشنامه‌های مختصر پزشکی/  غلامحسین صدری افشار / 133

برج رادکان/ امیرمحمد گمینی / 143

دایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی/ حنیف قلندری / 149

طبع همتیار و دقت‌مدار استاد ابوالقاسم قربانی/ عبدالحسین مصحفی / 154

درگذشت عبدالحسین حائری / حمید بهلول / 162

ترجمۀ رسالۀ جبر و مقابلۀ نصیرالدین طوسی/ محمد مهدی کاوه یزدی / 165

contents

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: محمد باقری

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.