آینه میراث 18-19

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ سال پنجم، شماره 2 و 3، پاییز و زمستان 81

فهرست مطالب
فهرست عربی مطالب
فهرست انگلیسی مطالب
یادداشت سردبیر اکبر ایرانی/ 2
اقتراح
نقش متون کهن در ترجمه/ 3
مقاله
جایگاه نسخ خطی در طرح احیای اسلامی: دکتر محمود مصطفی حلاوی/ 4
باغ فردوس (حماسه کربلا): دکتر میر جلال الدین کزازی/ 9
عاریت دادن کتاب: منوچهر دانش پژوه/ 18
نقد و معرفی کتاب
مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال: دکتر محمد روشن/ 22
تأویل سورۀ فاتحه صدرالدین قونوی: منوچهر صدوقی سها/ 26
عرفان سعدی: جعفر آقایانی چاوشی/ 29
معرفی نامه ای از کهن ترین چاپ زیج های اسلامی: فرید قاسملو/ 40
تألیفی رنگ آمیز و تصحیحی شوق انگیز: جویا جهانبخش/ 44
لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام: عبدالله صلواتی/ 49
نگاهی کوتاه بر اللمعات العرشیه و برخی از اندیشه های حکیم بزرگوار ملامحمدمهدی نراقی/ 56
تأویلات القرآن کاشانی: زینب پودینۀ آقایی/ 61
کتابگزاری فهرست ماقبل الفهرست: جورج یانا/ 68
گذری بر رسائل حجابیه: مینا احمدیان/ 76
چند نکته از میراث حدیث شیعه: سیدمهدی جهرمی/ 81
مثنوی عربی: احمد موسوی/ 85
نابغه بوزجان: دکتر جعفر آقایانی چاووشی/ 87
منتخب معجم الحکماء: شهناز شایان فر/ 89
المعجم فی فقه لغة القران و سر بلاغته: سیدمهدی جهرمی/ 91
یاد
نگاهی به شخصیت استاد علامه دکتر احسان عباس: اسراء متهجد عسگری/ 92
در جست و جوی نسخ خطی
بار دیگر (گزارش از تصحیح کشف المحجوب): دکتر محمود عابدی/ 94
طبقات اکبری (تاریخ به قاره در دوران اسلام): دکتر محمدمهدی توسلی/ 102
تشریح الابدان (رساله در تشریح بدن انسان و کیفیت اوضاع آن): یوسف بیگ باباپور/ 105
در موزه آسیایی (به یاد روزنبرگ) ـ بخش پنجم: ایگناتی کراچکوفسکی/ 110
آشنایی با مصححان و محققان
حدیث عشق (در بزرگداشت استاد احمد منزوی)/ 119
پیر لوری: رجب برسی/ 123
دربارۀ تصحیح متون
روش علمی برای تصحیح متون: مسعود فرزاد/ 127
معرفی پایان نامه های تحصیلی در حوزۀ تصحیح متون: بهروز ایمانی/ 136
مراکز علمی و فرهنگی
ایرسیکا: بدرالسادات شاهرضایی/ 140
انجمن ام. ئی. ام: بدرالسادات شاهرضایی/ 143
گزارش/ 145
اخبار / 149
نامه ها / 155
معرفی مجله ها
 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.