آینه میراث 50

 

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛ دوره جدید سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391 (پیاپی 50)

 

فهرست مطالب
سخن مدیر مسئول : اکبر ایرانی/ 3
انیس العاقلین ملامیر قاری گیلانی و نسخه های آن: نازیلا ابویی مهریزی/ 5
نقد تصحیح، تنقیح، ویرایش و مقابلۀ دستور الکاتب فی تعیین المراتب: علی اکبر احمدی دارانی/ 27
رستخیر ناگهان؛ نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی: فرزاد اقبال/ 47
اویم ایوک؛ کهن ترین فرهنگ ایرانی: محمود جعفری دهقی/ 65
تحلیل شرح مثنوی میر نورالله احراری و مقایسۀ آن با شروح دیگر: حسن دشتی/ 79
که چو خوش بنگری ای سر روان ...: علی صفری آق قلعه/ 107
اشعار نویافته کمال اسماعیل: محمدرضا ضیاء/ 133
کتاب ارشاد عبدالله قلانسی و نکاتی درباره آن: محمود عابدی/ 153
نسخه هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخه مؤلف و نکته هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر: سید محمد عمادی حائری/ 179
طبقه بندی جریانهای رازی شناسی در ایران و غرب: احد فرامرز قراملکی/ 235
رباعیات از نظر افتادۀ سلمان ساوجی: سیدعلی میرافضلی/ 251
گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی: احمد یلمه ها/ 265
چکیدۀ مقالات به عربی : حامد صدقی/ 285
چکیدۀ مقالات به انگلیسی : حسن لاهوتی/3

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.