سومین شمارۀ فصلنامۀ «نگاه آفتاب» منتشر شد

سومین شماره فصلنامه «نگاه آفتاب» ویژه بهار ۱۴۰۰ به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخوان آمده است.
2021-06-12 21:27:24

انتشار ترجمه‌ای جدید از رباعیات خیام در فرانسه

به تازگی ترجمه جدید از رباعیات حکیم عمر خیام با ترجمه پاتریک رومو، مترجم و نویسنده الجزایری به زبان فرانسه منتشر شده است.
2021-06-12 20:49:34

«خط تعلیق» اولین خط ایرانی پس از اسلام

اسناد تاریخی و رسائل قدیمی‌ترین نمونه‌های خط تعلیق را مربوط به قرن پنجم هجری دانسته‌اند كه در هرات و تبریز رواج داشته است.
2021-06-12 20:20:33

سرمشق شاعران درباری

«عنصری» تازه‌ترین کتاب از مجموعۀ «تاریخ و ادبیات ایران» است که به قلم محمد دهقانی و از سوی نشر نی منتشر می‌شود.
2021-06-12 19:32:31

شمارۀ ۱۴۳ بخارا

بخارای شماره ۱۴۳ (خرداد – تیر ۱۴۰۰) با تصویر دکتر شیرین بیانی بر روی جلد منتشر شد.
2021-06-12 18:53:11

بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی

کتاب «بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی»، تألیف دکتر مهدی کیوانی، از سوی انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی چاپ و منتشر شد.
2021-06-12 18:14:24

سه رساله از میراث تصوف شبه‌قاره

کتاب «جان آسوده» که دربرگیرندۀ سه رساله از میراث تصوف شبه‌قاره است، با تصحیح سلمان ساکت و محمدصادق خاتمی از سوی نشر ادبیات چاپ و منتشر شد.
2021-06-09 18:02:11

دربارۀ قابوس بن وشمگیر

ابوالحسن قابوس بن وشمگیر، ادیب و خوش‌نویس و در نظم و نثر به عربی و فارسی سرآمد روزگار خود بود.
2021-06-09 17:31:13

وجود و عدم در اندیشۀ ابن سینا و غزالی

نشست «خورشید و خاکستر یک ققنوس» با موضوع بررسی گذار وجود و عدم از اندیشۀ ابن سینا به تفکر محمد غزالی با سخنرانی زهرا ماحوزی برگزار شد.
2021-06-09 17:04:17

مطالعات هندشناسی و روابط فرهنگی ایران و هند

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های آسیاپژوهی با محوریت ریشه‌های فرهنگی ایران در هند و سیر مطالعات هندشناسی در ایران برگزار شد.
2021-06-09 16:42:22

صفحه‌ها