کتابی مهم از هشام بن الحکم

دکتر حسن انصاری
دکتر حسن انصاری در یادداشتی کوتاه به معرفی کتابی مهم از هشام بن الحکم، که مورد غفلت قرار گرفته، پرداخته است.
2019-07-09 13:05:23

شمارۀ 64 نامۀ فرهنگستان

نامۀ فرهنگستان
شصت و چهارمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد.
2019-07-09 12:28:37

شمارۀ 175 آینۀ پژوهش منتشر شد

آینۀ پژوهش
شمارۀ جدید دوماهنامۀ آینۀ پژوهش (پیاپی 175)، ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1398 منتشر شد.
2019-07-08 13:36:13

دربارۀ تصحیح شبرنگ نامه

شبرنگ‌نامه
در این مقاله متن شبرنگ‌نامه به‌لحاظ برخی کلیات تصحیح متن بررسی شده و ضبط براخی ابیات آن بر اساس ضوابط یادشده مورد نقد قرار گرفته است.
2019-07-08 11:08:33

نشست میراث علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه

محمدتقی دانش‌پژوه
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نشستی را برای یادبود استاد محمدتقی دانش‌پژوه برگزار می‌کند.
2019-07-07 17:05:46

برداشت‌های مردم‌شناختی از سفرنامۀ ابن فضلان

سفرنامۀ ابن فضلان
رسالۀ ابن فضلان یکی از مراجع مهم تاریخی کشورهای بلغار و روس و نقاطی است که وی به آنجا سفر کرده است.
2019-07-07 16:19:09

تاریخ روابط ایران و اتریش از آغاز تا سال 1357

پنج قرن تعامل
عباس نادری در کتاب «پنج قرن تعامل» تاریخ روابط ایران و اتریش از آغاز تا سال 1357 را بر اساس اسناد موجود مورد بررسی قرار داده است.
2019-07-07 15:46:15

واژه‌نامۀ توصیفی ایران‌شناسی

واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی
«واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی» تألیف پوران طاحونی با 4 هزار مدخل توسط بنیاد ایران‌شناسی منتشر شده است.
2019-07-07 12:38:18

نمایش اولین سنگ مرقد امام رضا(ع)

اولین سنگ مرقد امام رضا(ع)
اولین سنگ مرقد مطهر امام هشتم(ع) که در قرن ششم هجری حجاری شده، در موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است.
2019-07-07 12:03:55

نشست علمی «قرآن زعفرانی با ترجمه‌ای کهن به فارسی»

قرآن زعفرانی
نشست علمی «قرآن زعفرانی با ترجمه‌ای کهن به فارسی (546 قمری)» با سخنرانی مرتضی کریمی‌نیا برگزار می‌شود.
2019-07-06 17:35:44

صفحه‌ها