کتاب مورد علاقه ناصرالدین شاه ثبت ملی شد

کتاب قاجاری «هزار و یک شب» کاخ گلستان با تصویب شورای ثبت آثار منقول وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان اثر ملی معرفی شد.
2019-10-21 13:55:58

بزرگداشت احیاگر آثار امامیه در سرزمین وحی

مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام حسین واثقی به عنوان احیاگر آثار امامیه در سرزمین وحی، برگزار می‌شود.
2019-10-21 01:09:34

ژاله آموزگار «مقالات احمد تفضلی» را منتشر کرد

دکتر ژاله آموزگار، مقالات مرحوم احمد تفضلی را در کتابی با عنوان «مقالات احمد تفضلی» تدوین کرده و به چاپ رسانده است.
2019-10-20 14:46:40

نکته‌هایی در شناخت شمس تبریزی و مقالات او

پنجمین‌ و ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ‌ شمس تبریزی به «نکته‌هایی در شناخت شمس تبریزی و مقالات او» اختصاص دارد.
2019-10-20 14:30:33

کتیبه‌هایی که دیدگاه رسمی حکومت ساسانی را نشان می‌دهد

کتاب «کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی» از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
2019-10-20 13:55:53

هفتاد و چهارمین مجلس ماهانۀ میراث مکتوب برگزار شد

هفتاد و چهارمین جلسۀ ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، چهارشنبه 24 مهرماه برگزار شد.
2019-10-17 17:40:58

نشست گفتگوی ماه با موضوع «گونه‌شناسی زبان فارسی»

نشست گفتگوی ماه با موضوع «گونه‌شناسی زبان فارسی» و سخنرانی دکتر علی رواقی برگزار می‌شود.
2019-10-16 13:14:44

دریچه‌ای تازه به تبارشناسی دست‌نویس‌های کهن دیوان حافظ

چاپ کهن‌ترین نسخۀ کامل دیوان حافظ از روی نسخۀ مورخ ۸۰۱ بار دیگر نور تازه‌ای بر حوزۀ حافظ‌پژوهی افکند.
2019-10-16 07:07:27

اشعار سعدی؛ هنرمندانه‌ترین مضمون‌پردازی بر اساس خیال

اصغر دادبه گفت: در ادبیات فارسی کسی زیباتر و هنرمندانه‌تر از سعدی به مضمون‌پردازی بر اساس خیال معشوق نپرداخته است.
2019-10-16 06:59:02

اهمیت نسخ خطی سفرنامه‌های سیاحان ایتالیایی

نسخ خطی به جا مانده از سفرهای سیاحان ایتالیایی نشانگر تاریخ دیرینه همکاری کشور ایتالیا با ایران است.
2019-10-15 22:41:39

صفحه‌ها