نامه های خاموشان به استاد ایرج افشار

شادروان ایرج افشار، از جملهٔ افرادی بود که از حیث وسعت مکاتباتِ پیوسته با ایرانی و غیر ایرانی یک استثنا محسوب می‌شد.
2012-09-03 17:06:00

تذکره نشتر عشق در آستانه انتشار

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، این بار، با انتشار تذکره نشتر عشق در دو جلد، کتابی از حسین قلی خان عظیم آبادی متخلص به عاشقی را، روانه بازار کتاب می کند.
2012-09-03 16:17:00

هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی با حضور استادان داخلی و خارجی و شخصیت های علمی و فرهنگی کشور برگزار می شود.
2012-09-03 16:05:00

ششمین کارگاه نسخه ‌شناسی در کمبریج

ششمین کارگاه آموزشی نسخه‌‌شناسی از سوم تا هفتم سپتامبر 2012 (20 تا 24 شهریور 1391) در دانشگاه کمبریج انگلستان برگزار می‌شود.
2012-09-02 17:13:00

مرجع شناسی عمومی فارسی وعربی

ویرایش سوم مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی تألیف دکتر قاسم صافی در 332 صفحه به چاپ رسید.
2012-09-02 16:38:00

تمدید فراخوان دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

مهلت ارسال آثار به دوازدهمین همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی تا 15 شهریور ماه سال جاری تمدید شد.
2012-09-02 16:06:00

«دانشنامه ایران» در نگاه مجدالدین کیوانی

مجدالدین کیوانی در مقاله ای که در شماره 49 گزارش میراث به چاپ رسیده «دانشنامه ایران» را نقد و بررسی کرده است.
2012-09-01 15:52:00

زریّن قبا نامه یا منظومه هفت لشکر و هفت منظر

زریّن قبا نامه یا منظومۀ هفت لشکر و هفت منظر به تصحیح سجّاد آیدِنلو منتشر می شود.
2012-09-01 11:57:00

نهضت میراث مکتوب در چاپ دیجیتالی آثار نایاب

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در طرحی، 45 عنوان از آثار نایاب خود را به صورت دیجیتالی منتشر کرده است.
2012-09-01 11:02:00

ایران در متون و منابع عثمانی

در طول دوران صفویه و در مقاطع مختلف، برخوردهای نظامی متعددی میان ایران و عثمانی صورت گرفت. در این دوران طولانی، یک دورۀ دوازده ساله (986 - 998) به عنوان پربرخوردترین دوره، از جایگاه خاصی برخوردار است.
2012-08-30 12:58:00

صفحه‌ها