تأملی در برخی ویژگی های زبانی ترجمۀ فارسی کتاب النّجاره

مصطفی ذاکری در شماره 49 گزارش میراث مقاله ای درباره ترجمۀ كتاب النّجاره (در هندسۀ عملي) ، تأليف ابوالوفاء محمّد بن محمّد بوزجاني، از مترجمي ناشناخته، تحقيق و تصحيح و ترجمۀ متن به فرانسه از جعفر آقاياني چاوشي نوشته است.
2012-08-26 13:30:00

قصیده اجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا

آنچه در ادامه می آید مقاله ای است از مهرداد چترایی که با عنوان «قصیدۀ تتماجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جُنگ ملاصدرا» در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
2012-08-25 17:48:00

مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامه پژوهی

کامران فرهادی در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب فردوسی و شاهنامه سرایی: گزیده ای از مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی) به سرپرستی اسماعیل سعادت، نوشتۀ جلال خالقی مطلق و دیگران، نوشته است. زبان و ادبیات فارسی
2012-08-25 14:19:00

تحليل شرح مثنوي مير نورالله احراري

حسن دشتی در شماره 50 دوفصلنامه تخصصی آینه میراث در مقاله ای با عنوان «تحليل شرح مثنوي مير نورالله احراري و مقايسۀ آن با شروح ديگر»، شرح شاه ميرمحمد نورالله احراري دهلوي را بر مثنوی معنوی بررسی کرده است.
2012-08-23 16:12:00

دفتر خسروان

مهدی فیروزیان در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب دفتر خسروان (برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی) تألیف سجاد آیدِنلو، نوشته است.
2012-08-23 15:27:00

دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکرة السامع و المتکلم

آنچه در ادامه می آید بخشی از مقاله احمد مهدوی دامغانی درباره کتاب آموزش نامه؛ فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام (پارسی شدۀ تذکرةالسّامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم بدرالدین جماعه) به گزارش و پژوهش محمدحسین ساکت است.
2012-08-22 18:16:00

مرمت بیش از پانزده نسخه خطی نفیس در کتابخانه مجلس

در تیرماه در بخش مرمت کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با همکاری نیروهای این بخش بیش از چهل نسخه خطی، روزنامه و کتاب چاپی مرمت و به بخش‌های مربوطه تحویل داده شد.
2012-08-22 14:33:00

ایران شناسی در دانمارک

احسان شواربی مقدم در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب ایران شناسی در دانمارک،نوشته اَسموسِن، یِس پیتر، ترجمۀ منیژه احدزادگان آهنی نوشته است.
2012-08-22 12:05:00

رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي

فرزاد اقبال در شماره 50 دوفصلنامه تخصصي آينه ميراث مقاله اي درباره رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي نوشته است.
2012-08-21 19:44:00

ترجمه جديد شاهنامه فردوسی به زبان گرجی

تئا شورغایا در مقاله ای که در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده ترجمه جدید شاهنامه فردوسی به زبان گرجی را بررسی کرده است.
2012-08-21 14:13:00

صفحه‌ها