یازدهمين مجلد فهرستواره

تدوین فهرستی تحقیقی دربرگیرندۀ کتابهای سراسر جهان اسلام، از آغاز دعوت اسلامی تا پایان قرن 13 ق، یکی از طرح هایی است که مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی از ابتدای کار، در زمرۀ برنامه های خود داشته است.
2012-07-24 15:13:00

اثری از ریاست قوشخانه ناصرالدین شاه

تیمور میرزا حسام الدوله فرزند حسینعلی میرزا فرمانفرما نوۀ فتحعلی شاه قاجار است.
2012-07-24 14:50:00

نياكان ما چگونه افكار خود را بر روي سنگ جاويدان مي كردند؟

کتاب «سنگ نوشته های کوفی: میراث فرهنگ جهانی» نوشته سید محمد وحید موسوی جزایری، با همکاری حسین موسوی جزایری و ترجمه دکتر میس کریستین به چاپ رسيد.
2012-07-23 13:11:00

تهران؛ میزبان دوازدهمین «آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی»

فراخوان دوازدهمین «آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی» اعلام شد؛ دوازدهمین دورۀ این آئین در شهر تهران برگزار می شود.
2012-07-21 16:07:00

دریچه ای به متون پهلوی و اوستایی

یکی از ارکان مهم نسخه شناسی چگونگی آغاز و انجام رسالات است که در شناخت نسخه های خطی و تأثیرپذیری فرهنگ های مختلف نسخه نویسی نقش مهمی ایفا می کند.
2012-07-21 15:29:00

تاریخ نگاری هنر و معماری اسلام

ششمین شماره مجله اینترنتی تاریخ نگاری هنر به تازگی منتشر شده است.
2012-07-21 15:21:00

علامه سید محمد علی روضاتی درگذشت

علامه سید محمد علی روضاتی ، کتابشناس و محقق، صبح امروز پنجشنبه 29 تیر در اصفهان دار فانی را وداع گفت.
2012-07-19 18:45:00

کتاب ابوالمفاخر بن ابو‌العلا اصفهانی در اختیارات نجوم از قرن هفتم

جواد بشری در شماره 63 و 64 میراث شهاب مقاله ای دربارۀ کتاب ابوالمفاخر بن ابو‌العلا اصفهانی در اختیارات نجوم از قرن هفتم نوشته است.
2012-07-18 18:23:00

از سرودن معما تا مدح نبی

نظام الدین بن حسین بن مجدالدین استرآبادی از شاعران شیعی مذهب سدۀ نهم و اوایل سدۀ دهم قمری است.
2012-07-18 16:50:00

ذکر عجایب در شش فصل

تحفة الغرائب، اثر محمد ایوب الحاسب طبری، عالم و ریاضی دان نامدار ایرانی در قرن پنجم هجری است.
2012-07-18 16:16:00

صفحه‌ها