گزارش نشست فردوسی و روایات ملی ایران

سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، مجلس دوم به نام و افتخار دکتر سید محمد دبیرسیاقی، فردوسی و روایات ملی ایران برگزار شد.
2018-05-23 15:38:24

منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)

بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی شامل منظومه‌های علمی است که با اهداف آموزشی سروده شده است.
2018-05-22 15:57:34

سرگذشت وزیران محبوس و مقتول ایران

در این کتاب سرگذشت وزیران محبوس و مقتول ایران از هنگامی که ایران به تصرف مسلمانان عرب درآمد تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه که آخرین پادشاه دوران استبدادی بوده است، به رشتۀ تحریر درآمده است.
2018-05-22 15:24:17

انتشار تازه ترین شمارۀ جستارهای ادبی

جدیدترین شمارۀ جستارهای ادبی (سال ۴۹، شماره ۱۹۵، ۱۳۹۵) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
2018-05-21 10:46:50

زمجی نامه؛ حماسۀ شیعه در ادبیات

زمجی نامه از مجموعه گنجینه نوشته های ایرانی به اهتمام حسین اسماعیلی است.
2018-05-21 10:17:46

انتشار سه رسالۀ اسرارالعارفین، شراب العاشقین، المنتهی

حمزۀ فنصورى، به احتمال قوى اولين كسى است كه مبانى تصوف را در جهان مالايى ترويج كرد و از اين رو وى را پدر ادبيات عرفانى جهان مالايى مى‌دانند.
2018-05-20 14:20:56

فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی

فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی را یوری روبینچیک نوشته است، ایران‌شناسی که همۀ زندگی حرفه‌ای خود را وقف زبان فارسی کرده بود.
2018-05-20 13:22:19

فراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ

فراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ اعلام شد.
2018-05-20 12:08:00

شمارۀ جدید فصلنامۀ فنون ادبی

شمارۀ جدید فصلنامۀ فنون ادبی (سال دهم، شماره 1 (پياپي 22)، بهار 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.
2018-05-20 11:38:43

فراخوان کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

فراخوان کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی اعلام شد.
2018-05-19 15:06:12

صفحه‌ها