سی مقالۀ پرویز اذکایی دربارۀ تاریخ علم

ماتیکان علمی حاوی گزینه‌ گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (سی مقاله دربارۀ تاریخ علم) به طور عمده گزارش دانشهای پزشکی، هیأت و نجوم در ایران باستان است.
2018-10-20 15:19:03

سه رساله از تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شد

خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) از بزرگترین دانشمندان و فیلسوفان دورۀ اسلامی است.
2018-10-20 13:59:21

انتشار تصحیح جدیدی از حدیقة الحقیقة

از سال ها پیش به مناسبتی توجه مصححان کتاب حاضر به موضوع تصحیح تازه ای از حدیقۀ سنایی جلب شده بود.
2018-10-20 11:53:21

آیین یادبود «سیدمحمد دبیرسیاقی» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آیین یادبود «سیدمحمد دبیرسیاقی» آخرین شاگرد علامه دهخدا با عنوان «دبیرِ لغت» 28 مهر برگزار می شود.
2018-10-20 11:08:39

بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی

بزرگداشت مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار ‏می‌گردد.‏
2018-10-16 16:01:44

منطق در ایران سدۀ ششم

منطق در ایران سدۀ ششم به تصحیح و با مقدمه‌های فارسی و انگلیسی غلامرضا دادخواه و اسدالله فلاحی و با پیشگفتاری از نیکلاس رشر، از سوی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران منتشر شد.
2018-10-16 15:14:00

انتشار چاپ دوم ترجمه های کهن شهاب الاخبار

در این پژوهش به بررسی سه نسخه ی کهن از ترجمه ی احادیثِ نبوی در کتابِ «شهاب الاخبار» می پردازیم .
2018-10-16 14:43:29

نسخه خوانی (12)

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دوازدهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است.
2018-10-16 12:34:23

شمارۀ 18 دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی (سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2018-10-16 11:48:02

رونمایی از تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقة

چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی در روزهای چهارشنبه ۲۵ مهر، ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی «جایگاه استاد محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» اختصاص دارد.
2018-10-15 16:14:13

صفحه‌ها