نشست «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه) برگزار می شود

صد و هفتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «گیاهان در قرآن (نگاهی نو با مفاهیمی تازه)» با سخنرانی دکتر بهرام گرامی برگزار می شود.
2018-05-26 15:20:39

چهار دودمان گرجی در عصر صفوی

کتاب «چهار دودمان گرجی در عصر صفوی» نوشته پروفسور هیروتاکه مائدا (استاد دانشگاه توکیو ژاپن)، توسط دکتر مصطفی نامداری منفرد ترجمه شده و از سوی نشر تمثال انتشار یافته است.
2018-05-26 14:31:49

پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب فراخوان داد

فراخوان پانزدهمین جشنواره نقد کتاب منتشر شد.
2018-05-26 14:00:01

شمارۀ 348 ماهنامه جهان کتاب

جدیدترین شمارۀ ماهنامۀ جهان کتاب (سال بیست و سوم، شماره 1 – 2 پیاپی 348، فروردین و اردیبهشت 1397) منتشر شد.
2018-05-26 12:02:43

هزار واژۀ علوم انسانی

کتاب هزار واژۀ علوم انسانی در ۲ جلد منتشر شد.
2018-05-26 11:21:06

گزارش نشست فردوسی و روایات ملی ایران

سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، مجلس دوم به نام و افتخار دکتر سید محمد دبیرسیاقی، فردوسی و روایات ملی ایران برگزار شد.
2018-05-23 15:38:24

منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)

بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی شامل منظومه‌های علمی است که با اهداف آموزشی سروده شده است.
2018-05-22 15:57:34

سرگذشت وزیران محبوس و مقتول ایران

در این کتاب سرگذشت وزیران محبوس و مقتول ایران از هنگامی که ایران به تصرف مسلمانان عرب درآمد تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه که آخرین پادشاه دوران استبدادی بوده است، به رشتۀ تحریر درآمده است.
2018-05-22 15:24:17

انتشار تازه ترین شمارۀ جستارهای ادبی

جدیدترین شمارۀ جستارهای ادبی (سال ۴۹، شماره ۱۹۵، ۱۳۹۵) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
2018-05-21 10:46:50

زمجی نامه؛ حماسۀ شیعه در ادبیات

زمجی نامه از مجموعه گنجینه نوشته های ایرانی به اهتمام حسین اسماعیلی است.
2018-05-21 10:17:46

صفحه‌ها