گزارش میراث 74 – 75

میراث مکتوب - شمارۀ 74 – 75 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 (پاییز 1396))

 

 

فهرست مطالب

سرسخن

آسیب شناسی مقالهنویسی و پژوهش (24)/ 3-6

جستار

هزوارش و آوانویسی متون پهلوی: پاسخ به تکرار دو مدّعا / سیّد احمدرضا قائممقامی/ 7-15

ضرورت ویرایش علمی فهرستهای نسخههای خطّی / ابوالفضل حافظیان/ 16-25

ولادت خواجو به روایت خواجو / محمود مدبّری/ 26-32

گونۀ گفتاری (شکستۀ) فعل ربطی «است» در فارسی قدیم / مهدی کمالی/ 33-35

استنساخ و انتساخ / علی صفری آققلعه/ 36-38

طالع پسران فریدون به دو روایت / محمود مدبّری/ 39-41

طالع پسران فریدون و مشکل نجومی چند بیت شاهنامه / لیلی ورهرام/ 42-44

تکملهای بر فرهنگ مأثورات متون عرفانی و روایتهای دیگری از سه مأثور آن / محمدصادق خاتمی/ 45-48

چهلوهشت بیت نویافته از جمالالدین اصفهانی / احمد بهنامی/ 49-53

قرينه ای بر بازگشت فتح بن علی بنداری به اصفهان / علی صفری آققلعه/ 54

قصیدۀ نویافتۀ بدیعالدین ترکو سگزی (قرینهای بر خطایی دیگر از دولتشاه در انتساب اشعار) / علی نویدی ملاطی/ 55-58

یادداشتی دربارۀ دو بیت از خاقانی / یاسر دالوند/ 59-63

نقد و بررسی

گزارشی از یک کتابسازی (نقدی بر کتاب حکمت برتر؛ ترجمه، شرح و تحقیق شواهدالربوبیة) / عادل حقطلب/ 64-71

رباعیات رضی نیشابوری در دیوان امامی هروی / سیّد علی میرافضلی/ 72-75

گذری بر مقدمۀ رسالةالملائکۀ ابوالعلاء معرّی / علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ 76-78

نگاهی انتقادی به ابیات شیرازی قصیدۀ مثلث ناصرالدین خطیب شفعوی / منوچهر فروزنده فرد/ 79-91

دربارۀ تصحیح شبرنگنامه / ستایش دشتی/ 92-101

المقویم، مهمل التقویم / علی بوذری/ 102-105

ادبیات پهلوی / احسان شواربی/ 106-112

احیای «نهج الادب» پس از یک قرن / عارف نوشاهی؛ ترجمه: فاطمه فیّاض/ 113-115

نگاهی انتقادی به تصحیح کلیات سلمان ساوجی / کامران ارژنگی/ 116-122

تأملی در چند بیت از مجالس فضلبن محبّ نیشابوری / میلاد عظیمی/ 123-12

ایران در متون و منابع عثمانی (15)

آثار عبدالرزّاق نورس افندی / نصرالله صالحی/ 141-142

آشنایی با نسخهشناسان و متنپژوهان (3)

به یاد استاد محمد عبدالقدیرُویچ داندامایِف / احسان شواربی/ 143-146

دربارۀ نوشتههای پیشین

رتبیل درست است یا زنبیل؟ / سیّد احمدرضا قائممقامی/147-151

دوستان گفتند و آن را هم خطا پنداشتیم (پاسخی به نقد دکتر محمدرضا ترکی) / یاسر دالوند، محمدامیر جلالی/ 152-159

جرّ و منجرّ ادبی در هنگامۀ ضعف روش و مقاومت در برابر دیدگاههای تازه / محمدرضا ترکی/ 160-164

 

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی/ معاون سردبیر: مسعود راستی پور

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.